Sıhhi Tesisat

Yapı içerisinde insan yaşamı için gerekli olan temiz suyun temini, depolanması, ısıtması, yumuşatılması, basınçlandırılması, dağıtımı ve atık suyun tahliyesi, arıtılması, yağmur suyu tahliyesi gibi i gerekli olan mekanik imalatlara sıhhi tesisat denir.

Sırf temiz su ve kanalizasyon sistemleri bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde en önemli araç haline gelmiş ve modern insanın ortalama yaşam ömrüne 15-20 yıl eklemiştir.

İnsan sağlığı ve konforu için hayati derecede öneme sahip sıhhi tesisat tasarımında ve uygulamasında Akterm Mekanik firması olarak dikkat ettiğimiz  hususlar aşağıdadır.

– Yapı sakinlerine güvenilir bir temiz su sağlamalı ve bu suya herhangi bir kirleticinin karışması önlenmelidir.
– Aygıt sayısı, sağlanan suyun miktar ve basınç yönünden uygun bir sistem kurulmalı, gerekli hallerde su depolanmalıdır.
– Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve kirlenmelerden, katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanmalı ve tesisatta bakım noktaları tasarlanmalıdır.
– Kabul edilebilir bir tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemelerinin seçilmelidir
– Temiz su ve pis su sistemlerinde uygun ayırma, yalıtım ve havalandırmanın sağlanmalıdır.
– Enerji sarfiyatını minimize edebilmek için verimliliği yüksek ve tesisat tasarım değerlerine uygun pompa seçilmelidir.

Akterm Mekanik, 10 yıllık deneyimi ve uzman kadrosuyla hizmet vermeye hazırdır.

Akterm Mekanik

Akterm Mekanik olarak işimizde esas aldığımız değerler; etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.

Hizme almak İçin bize ulaşın.