Çelik Baca Sistemleri Nedir?

Çelik bacalar gaz ve sıvı kazanlarının bacası olarak kullanılmaktadır. Bu bacalarda baca gazı ve yoğunlaşma suyu ile birlikte sızdırmaz olması büyük önem taşımaktadır. Doğalgaz ve sıvı yakıt kullanarak yakma ve işleme yöntemlerinden birisi ile üretim yapılıyor ise bina için çelik baca sistemleri kurulması gerekir. Bu sistemde yakıt kullanarak işlem gerçekleştikten sonra ortaya çıkan zehirli gazlar baca yolu ile atmosfere iletilmektedir. Bu nedenle özellikle insan ve çevre sağlığı için çelik baca sistemleri kullanılması ve belirli standartlarda olması gerekmektedir.

Çelik Baca Sistemleri Neden Kullanılmalıdır?

Yakıt kullanıldıktan sonra ortaya pek çok farklı zehirli gazlar çıkmaktadır. Bu gazların topluma, çevreye ve insan sağlığına oldukça zararı bulunmaktadır. Fakat ortaya çıkan zehirli gazlar binada bulunan çelik baca sistemleri ile atmosfere salınabilir. Ayrıca bacaların çelik olması baca içerisinden geçen zararlı gazların sürtünmesini de azaltacaktır. Bu durum sonucunda da sağlıklı bir tahliye işlemi sağlanacaktır.

Çelik baca sistemi binalara kurulmadan önce gaz üreten kazanların kapasite değerlerinin hesaplanması gerekir. Bundan sonra binaların yüksekliği ve bu yüksekliğe göre ne kadar uzunlukta bir çelik bacaya ihtiyaç duyulacağı hesaplanmalıdır. Son olarak kullanılan yakıt türüne göre de ihtiyaç duyulan çelik basa sistemlerine karar verilebilir.

Çelik Baca Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

Baca çeşitleri arasında son yıllarda en çok tercih edilen bacalar çelik bacalardır. Çelik bacaların bu kadar çok tercih edilmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Çelik baca sistemlerinin sunduğu avantajlar şunlardır:

– Baca iç yüzeyi pürüzlü olmayan çelik bacaların sürtünme kaybı da azalmaktadır.

– Çelik bacalarda aşınma sorunu çok düşüktür. Bu nedenle yüksek baca gazı hızlarına çıkabilirler.

– Çelik bacaların diğer bir avantajı ise küçük çaplarda üretilebilmeleridir.

– Çelik bacalarda sızdırma durumu söz konusu olmaz.

– Çelik bacaların içi çabuk ısındığı için hızla çekiş sağlanır.