Isıtma Tesisatı

İnsanın rahatsızlık duymadan içinde bulunabileceği ortamın nem, sıcaklık, hava akış yönü, akış hızı gibi termodinamik ve mekanik değerlere ısıl konfor denir.Isıl konfor ortamın kışın 22 derece yazın 26 derece ortalama %40-%60 bağıl nem olacak şekilde şartlandırılması ile sağlanır.Isıl konforun sağlanması adına ortam sıcaklık şartlandırılması yapılabilmesi için ısıtma sistemleri kullanılır.Isıtma sistemleri tasarlanırken; ısı kaybı denilen, iç ortam konfor şartları için yapının birim zamanda çevreye olan ısı akışı hesaplanır.Kurulum ve işletme maliyetleri göz önünde bulundurularak en uygun ısıtma sistem türü belirlenir ve yapının geometrik şartlarına göre boyutlandırılıp uygulanır.

Isıtma tesisatı tasarlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;

-Yapının çoğrafi ve ekonomik özellikleri dikkate alınarak kurulum ve işletme verimliliği açısından uygun sistem seçilmelidir.

-Sistem yerleşimi yapının mimari ve statik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

-Yapının ısı kayıpları doğru hesaplanmalı ve ısı kaybını karşılayabilecek kapasite seçilmelidir.

-Sıcak su kazanı, pompa gibi sürekli çalışacak elemanların seçiminde termal, mekanik ve elektrik verimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Akterm Mekanik olarak müşterilerimize ısıtma tesisatlarının boyutlandırılması, uygulanması, işletme ve bakım konularında hizmet vermekteyiz.

Akterm Mekanik

Akterm Mekanik olarak işimizde esas aldığımız değerler; etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.

Hizmet talebi için bize ulaşın.