Basınçlı Hava Tesisatı

Basınçlı hava, elektrik enerjisinin kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu durumlarda çoğunlukla üretim sektöründe ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan depolanabilir bir enerji türüdür.

Basınçlı hava sistemlerinin kalbini hava kompresörleri oluşturur. Ortam basıncında kompresöre alınan hava hacimsel olarak küçültülerek ya da molekül bazında ivmelendirilerek istenilen basınca getirilir. Kompresörler basınçlı hava oluşturma mekanizmalarına göre pozitif deplasmanlı ve dinamik kompresörler olmak üzere iki başlıkta toplanırlar.

“Sizde işletmenizde enerji verimliliği arttırmak ve enerji maliyetleriniz düşürmek için basınçlı hava tesisatı sistem kurlumu tasarımı ve uygulaması için Akterm mekanik ile iletişime geçebilirsiniz.”

Yardımcı ekipmanlar, kompresörden elde edilen basınçlı havanın son kullanım amacına göre iyileştirilmesi, depolanması, taşınması, basınçlı hava talebine göre akışını ve basıncını düzenlemek gibi amaçlarla kullanılırlar. Genel hatlarıyla filtreler, ayrıştırıcılar, kurutucular, basınç/akış kontrolörleri, basınçlı hava tankları, kondensat tahliyeleri ve basınçlı hava dağıtım tesisatı yardımcı ekipmanlar arasında yer alır.

Genel hatlarıyla bir basınçlı hava sistemi şekildeki gibi ifade edilebilir.

Akterm Mekanik olarak enerji verimliliği yüksek, kaliteli, uzun ömürlü ve ihtiyaca cevap veren basınçlı hava tesisat tasarım ve uygulama işleri için müşterilerimize hizmet vermekteyiz.