Çelik Baca Sistemleri

baca-sistemleri

Çelik Baca Sistemleri

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte çelik bacaların yapımı hız kazanmaya başladı. Çelik bacaların beton bacalara olan avantajları daha fazla olduğundan özellikle baca yüksekliklerinin arttığı uygulamalarda tercih edilir hale gelmiştir. Çelik baca sistemleri, kullanım amaçlarına göre çeşitli konstrüksiyon-larda, aynı dış geometrik şekil ve ölçülerde yapılabilmektedirler. Bu çalışmada kullanımı yaygın hale gelen çelik bacaların çeşitleri, dizaynı, projelendirilmesi, imalatı ve uygulama sahaları dikkate alınarak teknolojik son gelişmeler değerlendirilmiştir.

Hızla gelişen baca sektöründe firmalar verimli, ekonomik, çevreci sistemler üretmek için kıyasıya mücadele etmektedirler. Bu süreçte yakıcı cihazlarda enerji üretmek için yanma sonucu oluşan duman gazlarını atmosfere atmak için bacalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özelikle endüstriyel kazan uygulamalarında sistemin verimli çalışması yanında yangın ile yapı sağlamlığı ve benzeri yönlerden bacanın;

1-  Kesitinin belirlenmesi,

2-  Yüksekliğinin belirlenmesi,

3-  Malzemesinin seçimi,

4-  Konstrüksiyonu

Çelik Baca Dizayn Sistemleri

Çelik baca; yanma sonucu meydana gelen duman gazlarını atmosfere güvenli bir şekilde atan veya endüstriyel atık gazların yanması için gerekli taze havayı sağlayan yapı malzemesidir.

Endüstriyel kazanların ve tesislerin bacaları çelik, beton ve tuğladan yapılabilir. Son yıllarda özel prosesler dışında tuğla baca uygulamaları ortadan kalkmıştır. Çelik bacaların kesit ve yükseklik hesabı TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 ye göre, imalat ve montajı TS EN 13084-7 ile Eurocode 3 standartlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde endüstriyel bacalarla ilgili olarak “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” göz önünde bulundurulmak zorundadır.

Çelik Bacaların Avantajları

  • Baca iç yüzeyi pürüzlü olmadığı için baca sürtünme kaybı azdır.
  • Aşınma sorunu çok düşük düzeyde olduğundan yüksek baca gazı hızlarına çıkılabilir.
  • Küçük çaplarda imal edilebilir.
  • Sızdırma ihtimali yoktur.
  • Baca içi çabuk ısındığı için hızla çekiş sağlanır.

Çelik Bacaların Dezavantajları

  • Dış ortam şartlarına beton ve tuğla bacalar gibi dayanıklı değildir.
  • Korozyona dayanıklı değildir. Ekstra işlem gerektirir. Kumlama, boya vb.
Akterm Mekanik

Akterm Mekanik olarak işimizde esas aldığımız değerler; etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.

Hizmet alabilmek İçin bize ulaşın.