Buhar Sistemleri

biogaz

Buhar Sistemleri

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kızgın su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister.

Buhar çeşitli amaçlarla çok yaygın olarak kullanılan bir akışkandır.

Buharın ana kullanım alanları

1-Endüstriyel,

2- Isıtma,

3- Termik santrallarda elektrik üretimidir.

Burada esas olarak endüstride buhar kullanımı üzerinde durulacaktır. Sadece ısıtma amacıyla buhar kullanımı artık terk edilmiştir. Ancak özel durumlarda ısıtmada buhar kullanılmaktadır. Bu nedenlerin en önemlisi ısıtma yapılan bölgede büyük kot farkının bulunmasıdır. Kazan üzerinde statik basıncın çok yüksek olması nedeniyle bu durumlarda sıcak veya kızgın su kullanılamaz veya ekonomik olmaktan çıkar.

Buhar sistemleri konusunda uzman ekibimizle birlikte 10 yıldır hizmet vermekteyiz.

Buhar Sistemleri Tercih Edilme Sebepleri

  • Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.
  • Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşması ile gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.
  • Sıcaklık kontrolünü çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolü yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.
  • Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.
  • Buhar hijyenik, tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez.

Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda, kimya, petrokimya, tekstil endüstrisinde geniş ölçüde kullanılır.

Business planning & strategy

  • Buhar tesisatında korozyon riski fazladır.
  • Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır.
  • Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.

Akterm Mekanik olarak buhar sistemlerinde aşağıdaki alt sistemlerin projelendirme ve kurulum çözümlerini sunmaktayız.

1.Buhar kazanı sistemi

2.Yakıt devresi sistemi

3.Su besleme sistemi

4.Kazan dairesinde buhar devresi

5.Buhar kullanım devresi

6.Kondens devresi

7.Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler

Akterm Mekanik

Akterm Mekanik olarak işimizde esas aldığımız değerler; etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.

Hizmet almak İçin bize ulaşın.