Birleşik Isı ve Güç Sistemleri

Petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklı, biyogaz ve çöp gazı gibi yenilenebilir enerji kaynaklı yakıtların yakılarak içten yanmalı bir motor veya türbin vasıtası ile elde edilen mekanik enerjiden elektrik ve ısı enerjisini beraber üreten sistemlere Kojenerasyon sistemleri denir.

Sizde işletmenizde enerji verimliliği arttırmak ve enerji maliyetleriniz düşürmek için trijenerasyon veya kojenerasyon sistem kurlumu tasarımı ve uygulaması için Akterm mekanik ile iletişime geçebilirsiniz.

Termodinamiğin 1.ve 2.kanununa binaen, motor ve türbin gibi güç makinaları, yakıtlardan mekanik enerji elde ederken ortaya büyük miktarlarda ısı açığa çıkmaktadır. Klasik sistemlerde yakıt %30-%40 verimle faydalı enerjiye dönüştürülüp kullanılırken, kojenerasyon sistemlerinde ısı enerjisinin de faydalı enerji olarak kullanılması ile yakıt  %60-%70 seviyelerinde verimle faydalı enerjiye dönüştürülerek konfor ısıtma tesisatlarında veya endüstriyel proseslerin ısı ihtiyacında kullanılabilmektedir. Endüstriyel uygulamalarda enerjinin büyük çoğunluğu ısıtma, eritme, pişirme, tavlama, kurutma gibi ısı gerekli prosesler için kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda kojenerasyon sistemlerinin enerji girdi maliyetlerini 3-4 yıl gibi amortisman süreli yatırımlarla %20-%40 oranında düşürmektedir.

Kojenerasyon sistemlerinden elektrik enerjisi ile beraber üretilen sıcak su veya buhar, absobsiyonlu soğutma sistemden geçirilerek soğutma amaçlı soğuk su üretilebilmektedir. Bu şekilde dizayn edilmiş sistemlere; elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyacını aynı anda karşılayabildiği için “TRIJENERASYON” adı verilmektedir.

Akterm Mekanik

Akterm Mekanik olarak işimizde esas aldığımız değerler; etik ilkelere ve mevzuata uyum, bağlılık, sürdürülebilirlik, özgüven ve azimdir.

Hemen hizmet alabilmek İçin bize ulaşın.