Günümüzde yangın çok önemli tehlikeler yaratan ve kişilerin hayatında can ve mal kaybıma sebep olan bir durumdur. Bu nedenle yangından korunma sistemleri kullanılması gerekir.

Yangından Korunma Sistemleri

İhtiyaç haline gelmiş olan yangın sistemleri, 09.07.2015 ve 7401 sayılı olan resmi gazetelerde yayınlanmış “Binaların Yangından Korunması İçin Olan Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamlarında uygulanıp denetlenmektedir. Birçok binanın da bu sistemleri kurması zorunlu bir hale gelmiştir. Günümüzde yangından korunma sistemleri, yürürlükte olan en güncel ulusal ve de uluslararası standartlara bağlı uygulamalar ile yapılmaktadır.

Yangından Korunma Sistemleri ve Yangın Dolapları

Genel olarak yangın dolapları, bina sakinlerinin ya da eğitim almış bina personellerinin kullanması gereken otomatik olmayan yangın söndürme sistemidir. Türkiye’de yangın dolapları standart olarak TS-EN-671 standartlarına göre üretilmektedir. İçerisinde makaraya sarılı olan keten ya da lastik hortum vardır. Yangın esnasında hortum açıldıktan sonra dolaptaki vana açılır hortumdan gelen su yangına müdahale etmeyi sağlar.

 

Yangından Korunma Sistemleri ve Yağmurlama Sistemi

Tamamen kendine özgün boru ağına sahip, ısı enerjisiyle aktif olan başlıkları ile beraber yangının bulunduğu alana basınçlı suyla müdahale edilmesini sağlar. En yaygın ve de eski yangın söndürme sistemlerindendir. Uygulanacağı alanın temel kullanım amacına göre de, ıslak ve kuru sistem şeklinde planlanabilir. Isı enerjisinin haricinde de duman, alev gibi elektronik duyarga elemanlarıyla devreye girmesi sağlanmaktadır.

 

Yangın Hidrantı

Günümüzde özellikle itfaiye personelinin müdahalede su takviyesi için planlanarak bölgenin risk durumuna göre yerleştirilen yangın sistemi olmaktadır. Hidrantlar itfaiye araçlarının rahatça yanaşıp su alabileceği biçimde planlanmaktadır. Ayrı bir zon olarak değerlendirilerek, kendine özgü borulama sistemi bulunur. En az 1900 lt/dk. debi ve de 700kPa basınçla su vermesi istenmektedir. Buna ek olarak yangına müdahale bakımından da ulaşımı zor bölgelerde, belediyeler yangın hidrantı sistemi yaptırmak zorundadır.

 

Su Sisi Sistemi

Diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha az su tüketen bu sistemin su depolama ihtiyacı da azdır. Pompa kapasiteleri düşük olup boru çapları da küçük seçilebilir. Bu etkenler su sisi sistemini oldukça popüler bir hale getirmiştir. Kütüphane, müzeler, trafo odaları, arşiv odaları gibi su kaynaklı hasarın çok olabileceği yerlerde yangından korunma sistemleri olarak kullanılması kayıpların önüne geçmektedir.