Kızgın Yağ Sistemleri Hizmeti Hakkında Bilgilendirme

Endüstriyel tesisatlarda yer alan kızgın yağ sistemleri kullanımı belirli aşamaları ve sistem kullanımını da beraberinde getirir. Elbette ki bu sistemde kızgın yağ kullanımının belirli bir amacı söz konusudur. Bu sistem uzman ekip ile hizmet verdiğinde en iyi sonuçlara ulaşmaktadır.

Kızgın Yağ Sistemi Nedir?

Bu sistemde kaynama sıcaklığı önemli bir faktördür. Buna bağlı olarak ısı transfer yağları kullanılan ısıtma sistemlerine kızgın yağ sistemleri denmektedir. Tanımda bahsedilen kaynama sıcaklığı ise 250 le 390 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Sistemin kullanıldığı pek çok alan bulunmaktadır. Endüstriyel proseste buna bir örnektir.

Sistemin yer aldığı kızgın yağ kazanları teknik özelliklerine göre fiyatlandırılır. Sıcaklık derecesi düşünüldüğünde yüksek çalışma sıcaklıklarına ihtiyaç duyulan alanlarda bu sisteme yer verilir. Kurutma, pişirme ve kimya sanayi alanları yüksek sıcaklığın gerekli olduğu alanlardır. Eğer bu sistem haricinde diğer sistemler kullanılırsa aynı sıcaklığa ulaşmak için yüksek basınç gerekmektedir.

Bu sistemde ise en üst seviyedeki basınç 1 bar oranındadır. Bu sayede amaç gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü diğer sistemlerin bu sıcaklığa erişmesi için gerektirdiği güvenlik önlemleri en aza indirgenmiş olur. Kızgın yağ konusunda uzman ekibi sayesinde en iyi hizmeti sunan www.aktermmekanik.com.tr firmasıdır.

Kızgın Yağ Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesisatın oluşturulduğu kızgın yağ sistemleri beraberinde pek çok dikkat edilmesi gereken noktaları da getirmektedir. Bu noktalar tam olarak on yedi başlıkta toplanmaktadır. İşte tesisatta dikkat edilmesi gereken on yedi adet nokta şöyledir:

-Kızgın yağ kazan daireleri

-Havalandırma sistemi

-Boru uzaması

-Hava tahliye tesisatı

-Genleşme tankı

-Sistemde kullanılacak termik yağ türü

-Yağın depolandığı tank

-Sistemde kullanılan ekipmanlar

-Yağın seviye göstergesi

-Kullanılan filtreler

Yağ doldurma pompaları

-Kullanılan ekipman grubu

-Yağ sirkülasyonunu sağlayan pompalar

-Yağ genleşme tankı

-Boru tesisatı

-Boru parçaları

-Rezerve tankı

 


  Kızgın Yağ Sistemlerinin Avantajları Ve Üstün Özellikleri

Aşağıda bilgilendirme amaçlı olarak kızgın yağ sistemleri üstün özellikleriyle avantajları yer almaktadır:

-Tercih edilmesinin nedeni yüksek sıcaklık gerektiren durumlarda buhar basıncının yüksek olmasıdır.

-Proses ihtiyacı yüksek sıcaklık uygulamalarında bu sistem tercih edilir.

-Kızgın yağ kazanları yüksek buhar basıncında çalışma riskini ortadan kaldırmaktadır.

-Sistemde kullanılan kızgın yağ kazanlarında yüksek verim elde edilir.

-350 derece sıcaklığa kadar atmosfer basıncına ulaşabilir.

-Termik yağ sistem içinde ısı taşıyıcı olarak kullanılır.

Tesisatta kazan taşı olmaması ve tortu kalmaması açısından termik yağ seçimi ve kullanımı önem arz etmektedir. Termik yağ için bir şartlandırma söz konusu değildir. Normal iklim şartlarında kullanılır. Kış mevsiminde tesisatta donma yapmaz. Kullanılan ekipmanlar sayesinde istenilen sıcaklık ayarlaması yapılır. Yüksek sıcaklığın yanında kızgın yağ kullanımı farklı amaçlarla da olabilir. Örneğin buhar, sıcak su üretimi, kızgın su amaçlarda yer alan örneklerdir.

www.aktermmekanik.com.tr firması olarak kızgın yağ sistemleri hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara önem vererek iyi bir kadro ve kaliteli ekipmanlarla çalışıyoruz.