Yangın Tesisatları

Yangın Dolaplı Tesisatlar

YANGIN DOLAPLI TESİSATLAR

 

YANGIN DOLABI MONTAJI

Elle Çalıştırılan Yangın Tesisatları

Boru Tesisatlarını Döşemek

Elle çalıştırılan yangın tesisatı boruları, galvanizli demir veya dikişli siyah boru ile ve çapı en az 2” olacak şekilde döşenir. Boru bağlantı türü, boru çeşidine göre farklılık gösterir.

Genellikle boru bağlantıları:

  • Dişli bağlantı
  • Kaynaklı bağlantı
  • Flanşlı bağlantı
  • Kelepçeli bağlantı türlerinden birisi seçilerek yapılabilir.

 

Borular birleştirilmeden önce her türlü kir, pas ve imalat artıklarından arındırılmalı, temizlendikten sonra birleştirilmelidir. Dişli bağlantı sırasında kullanılan ara bağlantı parçalarının (Fittingslerin) sızdırmazlığının sağlanmasında keten, teflon veya sıvı conta kullanılır.

Elle çalıştırılan yangın tesisatlarında yangın dolapları kullanılır. Yangın dolabı en az 600x700x160 mm ebatlarındadır. İçinde bir yangın musluğu (Köşeli vana), 10 kgf/cm2 basınca dayanabilen keten hortum veya kauçuk esaslı lastik hortum, hortumun ucuna bağlanmış fıskiyesi (Lans) bulunan bir dolaptır. Hortum musluğa ve fıskiyeye sıkıca bağlanır. Hortum dolap içerisindeki bir makaraya düzgün olarak sarılmış olabileceği gibi raf raf ya da rafların üzerine katlanmış olarak da konabilir. Burada önemli olan bir yangın anında fıskiye elle musluk açıldıktan sonra yangına koşulduğunda hortumun dolaşmadan açılabilmesidir. Hortumun boyu 10-30 m arasında değişebilir.

Fıskiye (Lans) genellikle alüminyum alaşımlardan yapılır ve 25, 50, 65 mm anma çaplarında olur.Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına, kolayca görülebilecek ve ulaşabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Yangın dolapları yangın anında katta bulunanlar veya olay yerine gelen itfaiyeciler tarafından kullanılır.

Değişik tip yangın dolapları mevcuttur. Vana kontrollü dolaplarda, yangın dolabında bulunan vananın açılması ile suyun devreyi beslemesi sağlanır. Normal durumda hortumda su yoktur. Genellikle keten bez hortumlu dolaplarda kullanılır.

Lans kontrollü dolaplarda hortumlar sürekli su ile dolu olduğundan kullanma bakımından daha kolaydır. Yuvarlak tip kauçuk esaslı hortumların ucunda bulunan lans açılarak yangına hemen müdahale edilir. Eğitilmiş personelin bulunmadığı yerler için çok uygundur. Son zamanlarda kolay ve çabuk kullanılabilirliği nedeniyle 1” çapındaki kauçuk hortumlu yangın dolapları tercih edilmektedir.

Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Prensip olarak bir yangın dolabı diğerini koruyabilecek uzaklıkta olmalıdır.

Yangın dolapları, binaların yangından daha iyi korunmasını sağlayan otomatik sprinkler sistemlerine alternatif değildir. Önemli yapılarda her iki sistem bir birini tamamlar ve bir arada yapılmalıdır. Binanın sprinkler sistemi korunması ve katlara itfaiye ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkabilir.

Elle çalıştırılan yangın tesisatlarında yangın dolabı içerisine yangın vanası (Köşeli vana) takılır. Yangın vanaları hortum bağlanabilecek şekilde imal edilir. 10-30 m arasında ve 10 kgf/cm2 basınca dayanabilen keten hortum veya kauçuk esaslı hortum vanaya sıkıca bağlanır. Hortumun boşta kalan ucuna lans (Fıskiye) bağlanır. Lans hortumun sonunda su akışını yönlendiren ve kontrol eden parçadır. Kullanıcının, hortumun ucundan suyun miktarının (Açma, kısma, kapama) ve suyun atım biçimini (Demet atım, püskürtme atım, konik püskürtme) ayarlanmasını sağlar. Tüm ayarlara sahip olan su püskürtücüleri hortumun gerektiğinde tek kişi tarafından kullanılması için kullanıcının en büyük yardımcısıdır.

 

 

 


Devamı >>Sprinklerli Tesisatlar

SPRİNKLERLİ TESİSATLAR

 

Son zamanlarda en yaygın olarak kullanılan sulu söndürme sistemlerinden biridir. İstatistikî incelemelere göre otomatik sprinkler sistemine sahip olan binalarda çıkan yangınların % 95 ’i daha başlangıç aşamasında sönmüştür.

Bu sistem yangın çıktığında kendiliğinden devreye giren ve alevlerin üzerine su sıkarak yangını söndüren veya yayılmasını önleyen sistemdir.

Binalarda kullanılan sprinkler sistemleri ıslak sprinkler sistemi ve kuru sprinkler sistemi olmak üzere 2 grupta incelenir.

Islak borulu sprinkler sistemi, boruların içerisinde suyun her an akmaya hazır olarak beklediği sistem türüdür. Bu sistemde su akışı hemen olacağından zaman kaybı yaşanmaz.

Yangın meydana geldiğinde açığa çıkan ısıyla birlikte sprinklerin açılmasına ve suyun püskürtülmesini sağlar. Bu esnada ıslak sprinkler valf klapesi açılır ve sistem devamlı basınçlı su ile beslenir.

Bir kısım sprinkler ısıya duyarlı cıva ile çalışır. Cam tüp içerisinde bulunan cıva çevreden aldığı ısı ile genleşir ve cam tüpün kırılmasına yol açar. Tüpün kırılması ile su yolu açılır ve yangının üzerine yoğun su damlacıkları dağılarak yangının sönmesini sağlar. Bir kısım sprinkler ise mekanik olarak çalışır. Belirli sıcaklıkta eriyebilen gerdirme parçasının erimesi sonunda suyolu açılır ve yangın üzerine su damlacıklarının dağılmasıyla yangını söndürür.

 Bir sprinkler sistemi kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, korunmasız alan bırakılmamasıdır. Sprinkler başlıkları 7 m2 ila 21 m2 arasındaki alanları koruyacak şekilde, binanın risk durumuna ve standartlara uygun olarak yerleştirilmesi gerekir.

 

 

 

Kuru sprinkler sistemi içinde su bulunmayan bir su dağıtım sistemi ile sprinkler başlıklarından meydana gelir. Bu sistemde kuru sistem valfinden sprinkler başlıklarına kadar olan boru kısmı normal şartlarda basınçlı hava ile doludur.

 Boru Tesisatını Döşemek

Sprink başlıklarına suyun taşınmasını sağlayacak olan boru tesisatı değişik dağılım özelliklerinde yapılabilir.

>              Ağaç tipi boru tesisatı: Bir ana su besleme borusu üzerine bağlanan branşman boruları ile yapılarak koruma alanlarına dağıtımı yapılan boru tesisatıdır.

>              Döngü tipi boru tesisatı: Korunan alanın çevresinde oluşturulan halka şeklindeki borulama ile dağıtım yapılan boru tesisatıdır.

Izgara tipi boru tesisatı: Halka şeklindeki boruyu birbirine birleştiren branşmanlardan oluşan boru tesisatıdır.


Devamı >>Hidrantlı Tesisatlar

HİDRANTLI TESİSATLAR

 

İtfaiyenin bağlantı yapması için bırakılan ağızlara yangın hidrantı denir. Bina dışına yerleştirilen hidrantlardan yangın anında, itfaiye araçlarına su ikmali yapılır veya hortum serilerek doğrudan yangına müdahale edilir. Şehir suyu şebekesine veya büyük işletmelerde yangın pompası ile su depolarına bağlanır. Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.

Yangın hidrantlarmm esas itibariyle yer üstü ve yer altı olmak üzere iki tipi mevcuttur. Standartlara göre yangın hidrantlarmm anma çapları 80, 100 ve 150 mm olarak gösterilmiştir.Hidratlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.

 


Devamı >>Gazlı Söndürme Tesisatları

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

 

Su ile temas ettiğinde hasar görecek veya patama riski olabilecek mahallerde gazlı yangın söndürme sistemleri kullanılır. Kullanım alanları genellikle; Kimya endüstrisi, elektrik panoları, sistem odaları ve mutfak davlumbazlarıdır. Genellikle kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

 
-Co2 Gazlı Söndürme Sistemi: Atmosferik basınçta kokusuz, renksiz ve yalıtkan bir gaz olan Co2 , korunan alana hızlı bir şekilde yayılır. Yoğunluğu havadan ağır olup, yüksek basınçlı silindirlerde veya düşük basınçlı tanklarda depolanır. Söndürme işlemini oksijen seviyesini yanma sınırlarının altına çekerek ve soğutma yaparak gerçekleştirir.
-
 
 
 
 
 
 
 
 
-FM200 Söndürme Sistemi:
Yaygın biçimde kabul edilen «Clean Agent» sistemlerden biridir. Çevreye karşı duyarlı yangın söndürme sistemidir. Söndürme işlemini ısıyı absorbe ederek, fiziksel söndürme yapar. Bilgi işlem odaları, Ups odaları, Elektik dağıtım merkezleri, Arşivler, Müzeler  ve Yanıcı ve parlayıcı malzeme depolarında kullanılır.
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kuru Kimyevi Toz Sistemi: Sistem olarak Co2 söndürme sistemi gibidir. Fakat silikon kristal yapısından dolayı yangın sırasında sıcak yüzeye yapıştığından temizlemesi zordur.

Devamı >>
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr