Otomatik Kontrol Sistemleri > Telefon Destekli Kontrol Sistemleri

TELEFON DESTEKLİ KONTROL SİSTEMLERİ

 

Bilgisayar ile kontrol ve otomasyon son yıllarda insan hayatının her alanında büyük kolaylıklar ve imkanlar sağlamaktadır. Îş sektörlerinin otomasyona geçmesiyle birlikte kazancın artması, kalitenin artması, insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, iş takibi kolaylığı ve kazalarının azaltılması gibi birçok avantaj sağlanmıştır. Bu nedenle günümüzde otomasyon bütün iş sektörleri için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 

Kontrol ve otomasyon sistemleri ev teknolojileri konusunda da büyük ilerleme kaydetmiştir. Günlük hayatın ayrılmaz parçası olan bu teknolojiler üç aşamadan geçmektedir. Birinci aşaması ihtiyacı karşılayacak her türlü cihazın geliştirilmesi ve günlük hayatta kullanılması şeklinde olmuştur. Îkinci aşaması ise bu cihazların uzaktan kumanda ile kontrolleri,bazıları  için zamanlayıcıların

kullanılması, birçoğu için de kullanıcıya alternatif seçenekler sunması şeklinde olmuştur. Şimdi bu sürecin bir sonraki adımı olan üçüncü aşamaya gelinmiştir. Bu aşama tüm cihazların tek bir merkezden yada uzak mesafelerden değişik iletişim yollarıyla kontrolü ve programlanmasıdır.

Bir otomasyon sistemi temelde bir ana bilgisayar, bu bilgisayara bağlı çevre kontrol birimleri (sensörler, röleler vb) ve bu iki birim arasında denetimi gerçekleştiren bir yazılımdan oluşur. Bu yazılımlardan, kontrolü yapılan çevre elemanlarına kolay müdahale imkanı vermesi, cihazların anlık olarak çalışıp çalışmadığı bilgilerinin ekranda 

görülüyor olması, çalışan bir cihazda meydana gelen arızanın anında kullanıcıya bildirilmesi veya sisteme büyük çapta zarar verebilecek bir arızanın meydana gelmesi durumunda tüm sistemin çalışmasının durdurulması gibi özelliklerinin bulunması beklenmektedir.

Otomasyon sistemlerinde çevre birimi olarak en çok kullanılan eleman röledir. Bilgisayarın         çıkış

portundan, doğrudan 220 volt AC ile çalışan bir cihazı kontrol etme imkanı olmadığı için, çıkış bir elektronik devre vasıtasıyla röleyi sürmekte ve böylece yüksek güç gerektiren cihazların kontrolü sağlanmış olmaktadır. Rölenin yanı sıra yaklaşık olarak aynı işlevi gören, Opto-Triak, MOSFET ve yarı iletken röleler de kullanılabilmektedir. Bir otomasyon sistemine dışarıdan bilgi, sensörlerden gelmektedir. Sensörlerden gelen bilgiler bilgisayarda işlenerek kullanıcıya bildirilir. Böylece kontrolü yapılan cihazın veya ortamın durumu hakkında istenildiği zaman bilgi sahibi olunur.

Otomasyon sistemleri üzerine çalışmalar uzun yıllardır yapılmaktadır. Ev otomasyonu ve cihazların uzaktan kontrolü üzerine de birçok çalışma yapılmaktadır.

Akıllı stokerli kazan sistemi çalışmasında (İnan, 2002) seraların ve binaların ısıtılması amacıyla kullanılan kömür kazanlarını kontrol eden bir sistem tasarlamıştır. Sistemde Basic tabanlı SAİ Türkçe programlama dili kullanılmıştır. Sistem kazan sıcaklığı sera içi sıcaklığı ve dış sıcaklık arasında bağlantı kurar ve set edilen değerler dahilinde çalışır. Sera ve bina ısıtmasının araştırma amaçlı incelenmesi için, 4800 baud hızında, RS232 bağlantısı vardır. PC ve Datalog Programı sayesinde, sistemdeki tüm değişikler kayıt altında tutulabilir. Sistem kontrolünde PIC 16F877 kullanılmıştır.

Erol, Y., yapmış olduğu otomatik çiçek sulama sistemi uygulamasında evden uzun süreli ayrı kalındığında çiçekleri düzenli olarak sulayacak bir sistemi geliştirmiştir (Erol, 2004a). Bu sistem sayesinde 3 adet çiçeğin bir ay süresince otomatik olarak sulanmasını yapabilmektedir. Çiçekler günde bir kez sulanacak şekilde tasarım yapılmıştır. Ayarlanan sulama vakti gelince ‘otomatik sulama sistemi’ aktif olmakta ve kovada bulunan su, pompa vasıtasıyla çiçeklere aktarılmaktadır. Pompanın ne kadar süre çalışacağı tasarlanan ayrı bir elektronik devre ile ayarlanmaktadır. Böylece, çiçeğin ihtiyaç duyduğu miktarda su verilebilmektedir.

Kızıl ötesi ışıkla cihaz kontrolü çalışmasında (Erol, 2004b) ise üzerinden akım geçtiğinde ortama ışık yayan diyot kullanılmıştır. LED’lerin ortama yaydığı ışınımın dalga boyu frekansına, spektrumun görünür veya görünür olmayan ışık bölgesine göre uygun tasarlanmış bir verici-alıcı devresi ile 5-6 metre uzaktan herhangi bir cihazı açıp kapatmak mümkündür.

DTFM (Dual Tone Multiple Frequency) Tonu ile uzaktan cihaz kontrolü çalışmasında ise telsizle veya telefonla uzaktan bir sistemin çalışması sağlanabilmektir. Telefondan veya telsizden çıkan DTMF ton sinyali bir amlifikatör yardımıyla genliği büyütüldükten sonra CM8870 kod çözücü (decoder) entegresi tarafından 5 bitlik veriye dönüştürülür. Decoder'den çıkan 5 bitlik veri pic 16F877'nin portlarına aktarılır.PIC 16F877  tarafından klavyeden girilen değerle karşılaştırılır ve ilgili röleleri çalıştırır.Su deposu otomasyon sistemi  çalışmasında  içme ve sulama su ihtiyacını karşılamak üzere iki depodan oluşan sistemin otomatik kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ana depodan telsiz sinyalleri ile gelen su seviyesine göre pompalar otomatik olarak çalışır. Sistemin çalışması radyo frekansı kullanılarak internet üzerinden izlenir ve kontrol edilir. Pompaların otomatik olarak çalışması için PIC, su seviyesini algılamak için SSR rölesi kullanılmıştır. Sistemin programlama dili ise Visual Basic tabanlı SKOP V25 kontrol yazılımıdır. Kullanılan bilgisayarın internete bağlı olması durumunda uzaktan izlenir ve değişiklik yapılabilir.

M2M kablosuz iletişim teknolojisinin kullanıldığı ev otomasyon sistemi (Alheraish ve ark., 2004) “Global System for Mobile communication” (GSM) hücresel iletişim sistemi kullanılarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu çalışma kontrol edilecek devre, mikroişlemci, GSM modülünü birleştirir. Böylece çok geniş bir alana uygulanabilir.

Haberleşme mühendisliğinde kullanılan modulasyon tekniğine dayanarak geliştirilen bir uzaktan kontrol sisteminde  Microsoft Visual Basic dili ara birim yazılımı olarak kullanılmıştır.

İnternet üzerinden eğitimi sağlamayı amaçlayan  uzaktan kontrollü bir 

elektronik laboratuar sisteminde amaç öğrenciye internet yoluyla elektronik öğretebilmek ve sistemi kolay bir şekilde yönetebilmektir.

Telekomünikasyon ve internet sistemlerinin dünyadaki son gelişmelerinin incelendiği çalışmada (Babulak, 2006) endüstri ve otomasyon sistemlerinin günümüzdeki halinden ve gelecekteki yapılaması mümkün olan tam otomatik evlerden bahsedilmiştir.

Diğer bir ev otomasyon sisteminde (Edwin ve ark., 2003) ise yeni bir teknik olan veri madenciliği tekniği üzerinde durulmaktadır. Veri madenciliği girilen verilerden, veriler arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak geçerli bilgiye ulaşma yöntemidir. Bu çalışmada akıllı bir ev sistemi için, elde edilen verilere göre iki algoritma geliştirilmektedir. Son olarak bir algoritma analizi oluşturularak sonuca ulaşılır.

Bu çalışmada uzaktan sabit telefon hattı kullanılarak ev otomasyonu yapılmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde bu konuda yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise sistemin modellemesinin detayları anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular ve gelecekte yapılabilecek   çalışmalar  hakkında bilgiler verilmektedir.

 
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr