Sihhi Tesisatlar

Temiz Su Tesisatları

TEMİZ SU TESİSATI

 

 

  1. Su Tesisatı ile İlgili Temel Kavramlar
  • Sıhhi Tesisat

Temiz suyun (sıcak ve soğuk) kirlenmesini önleyerek kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların sağlıklı bir şekilde toplanarak bina dışına taşınmasını sağlayan boru tesisatlarına sıhhi tesisat denir.

  • Su Tesisatı Çeşitleri

Sıhhi tesisatlar, kullanım amaçlarına göre gruplara ayrılmıştır.

  • Temiz Su Tesisatı

Binalarda suyu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağına bina temiz su tesisatı denir. Bu tesisat, iki bölüme ayrılır:

  • Besleme borusu (dış temiz su tesisatı)
  • İç temiz su tesisatı

 

Dış Temiz Su Tesisatı

Binalarda boru hattının döşenmesinde şehir su borusu ile binada sayaç arasında kalan kısma besleme borusu denir.

İç Temiz Su Tesisatı

Temiz suyu katlara dağıtan kolonlar ile kolonlardaki suyu kullanma yerlerine götüren bağlantı borularından oluşur.

Temiz Su Tesisatında Boruların Döşenmesi

Dairelerde temiz su boruları, zorunlu hâller dışında genellikle sıva altı döşenir. Bu sistem sayesinde terlemeyi önlemiş oluruz. Katlara çıkan kolon boruları ise sıva üstü döşenir.

Tesisata başlamadan önce yapılacak iş planlanır. Boruların geçeceği yerler tebeşirle işaretlenir. Kırmaya başlamadan önce zarar verilebilecek tesisat olup olmadığı kontrol edilir.

Temiz su tesisatının su akıtma yerlerinin iyi düzenlenmesi durumunda soğuk su ve sıcak su tesisatının iyi planlanması hem işçiliği hem de malzeme tasarrufunu sağlar.

Temiz su tesisatı boruları mutlaka duvardan döşenmelidir. Zeminde döşenecek boruların arızası durumunda değiştirilmesi ya da arızanın giderilmesi oldukça zordur.

Sıcak su tesisatı için soğuk su tesisatı döşendikten sonra sıcak suyun gidecek olduğu yerler işaretlenir. Tesisata ısıtıcı çıkışından başlayarak (Isıtıcı çıkışına vana konulacaktır.) sırasıyla döşenir. 

Çelik Borularla Tesisatın Döşenmesi

Galvanizli demir boru, mengeneye yeterli uzunlukta bağlanır. Boru, uygun yöntemlerden biriyle ölçü alınarak işaretlenir. İşaret yerinden kesilerek diş açma için boru ağzı temizliği yapılır. Boru çapına uygun pafta lokması pafta gövdesine takılır. Pafta, cırcır yönüne ayarlanarak borunun diş açılacak ucuna takılır. Paftaya boru eksenine dik baskı uygulanarak pafta saat yönüne doğru çevrilir. İki veya üç turdan sonra dişlere yağ damlatılarak paftanın ısınmaması ve rahat diş açılması sağlanır. Diş boyu, pafta lokmasını iki diş kadar geçmelidir.

Galvanizli demir boru ek parçasıyla birleştirme ve yön değiştirmeler yapar. Bu borulara hiçbir zaman eğme, bükme ve kaynak gibi sıcak işlem uygulanmaz. Yoksa boru kaplaması olan galvaniz özelliğini kaybederek borunun korozyona uğramasına neden olur. Borunun açılan dişi üstüne sızdırmazlık elemanı sarılır. Sızdırmazlık elemanı olarak keten ve teflon bant kullanılır. En çok kullanışlı olan kendirdir. Teflon bant ise silikon esaslı bir maddedir. Özellikle musluk, vana, uzatma parçası gibi krom nikel kaplı malzemelerde kullanılması tercih edilir.

Bakır Borularla Tesisatın Döşenmesi

Bakır borular Türkiye’de daha çok küçük tesislerde kullanılır. Çelik borulara göre daha pahalıdır. Fakat daha hafif, montajları kolay ve korozyona dayanıklıdır. Bakır borular sert ve yumuşak olabilir. 22 mm çapa kadar bakır boruların yumuşak cinsleri düz çubuk olarak bulunur. Daha büyük çaptakiler sadece düz boru olarak bulunur. Bakır boruların et kalınlıkları azdır. Bu nedenle bakır borular dişli bağlantıya uygun değildir. Bakır borular lehimli, havşalı, yüksüklü ve kordonlu olarak birleştirilir. Temiz su tesisatındaki birleştirmelerde dört yöntem kullanılır.

Plastik Borularla Tesisatın Döşenmesi

Temiz su tesisatında kullanılan polipropilen türü plastik borular termosetting plastiközelliği taşır. Bu nedenle ısıl işlem yapılarak birleştirilir. Borunun 260°C-270°C kadansıtılması, kolay şekil alarak aynı cins plastikle yapışma özelliğini kazanır. Temiz su tesisatı kaba işçiliği yapılırken su kullanım ağızlarının yerden yüksekliğinin bilinmesi gerekir. Aşağıda bu tablo verilmektedir.

Gerekli Olan Armatürler ve Yerden Yükseklik Değerleri (cm):

Taharet musluğu :15

Bas : 15-110

Lavabo :110

Banyo küveti :75

Ayaklı lavabo:50-55

Klozet :40

Pisuvar:80

Şofben ya da termosifon :110

Çamaşır makinesi:60

 Eviye:110

Bulaşık makinesi:60

Isıtıcı:110-120


Devamı >>Atık Su Tesisatları

ATIK SU TESİSATLARI

  1. Bina İçi Atık Su Tesisatı Kısımları

Su kullanma yerlerinden gelen atık suları binanın 1,0 - 1,5 m. dışına taşıyan boru bölümlerinin toplamıdır.

Bina içi atık su tesisatı boru bölümlerinin görevleri dikkate alınarak, ana boru, kolon, kat borusu, bağlantı borusu, havalık borusu olmak üzere beş bölümde incelenir.

Bina içi atık su  Bina İçi Atık Su Tesisatı Ana Borusu

Binanın atık su kolonlarından gelen pis ve kirli suları toplayarak binanın 1,0 - 1,5 metre dışına, bina dışı atık su tesisatına ileten boru bölümüdür. Atık su kolonlarından gelen pis ve kirli suları bina temel sınırları içerisinde toplayıp tek bir boru ile bina dışı atık su tesisatına iletir. Bazı binaların bina içi atık su tesisatlarında atık su ana borusu yapılmaz.

Atık Su Kolonu

Yapıların katlarındaki su kullanma yerlerinden gelen suları atık su ana borusuna yada bina dışındaki rögara ileten düşey döşenmiş boru bölümüdür.

Atık Su Kat Borusu

Katlardaki su kullanma yerlerinden gelen atık suları en yakındaki atık su kolonuna ileten yatay döşenen bina içi atık su boru bölümüdür.

Atık Su Bağlantı Borusu

Su kullanma yerleri ile kat borusu arasındaki atık su boru bölümüdür.

Atık Su Havalık Borusu

Atık su boruları içerisindeki hava basıncının artı ya da eksi yönde değişmesi, sistemdeki suyun akışını engellediği gibi kokuların binaya yayılmasını önleyen sifonlardaki suyun kaybına neden olur. Bu durumda sifon kendisinden beklenen görevi yapamaz. Bina içi atık su tesisatındaki açık hava basıncını sabit tutmak için yapılan boru hattına havalık borusu denir. Atık su kolon borusunun en son pis ve kirli su toplama noktasının bina çatısının üzerine kadar çıkartılan boru bölümüdür.

Havalık Kolon Borusu

Bu sistemde atık su kolonu yanında bulunan, ikinci bir havalık kolonu ile havalandırılır. Havalandırma kolonu her katta atık su kolonuna bağlanır. Atık su bağlantı boruları ise sadece atık su kolonuna bağlıdır. Atık su kolonu çatı üzerine kadar çıkarılır.

Her Su Kullanım Yerinden Havalık Borusu Çekilmesi

Bu yöntem mükemmel, fakat çok pahalı bir havalandırma yöntemidir. Bu sistemde, hela taşı, lavabo, duş teknesi gibi bütün sağlık gereçlerinin sifonu ayrı ayrı 50 mm çapında havalandırma borusuna bağlıdır. Sifonların en az iki çap ilerisinden bağlanan havalık boruları, ortak bir havalık borusu ile birleştirilerek yatay bağımsız havalandırma kolonuna bağlanır. 

Atık Su Borusunun Havalık Borusu Yapılması

Atık su kolonlarının ayrı ayrı veya birkaç kolonun çatı arasında birleştirilerek, aynı çapta çatı üzerine kadar uzatılarak yapılan havalandırmadır. Bu sistem basit, ucuz ve yaygın olarak uygulanan havalandırma sistemidir. Büyük binaların atık su tesisatının havalandırılmasında yetersiz kalır.

Atık Su Tesisatının Döşenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Kat borularının mümkün olduğu kadar kısa olmasına,

 Boruların suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eklenmesine,

Düşeyden yataya geçen boru tesisatı noktalarında, yay dirsek veya iki açık dirsek kullanılmasına

Alt kata döşenen ana boruların, bina dışına en kısa yoldan çıkarılmasına,

 Her kolonun erişilebilecek en alt noktasına bir temizleme kapağı konulmasına,

 Yatay borulara eğimin %2 verilmesine,

 Zemin üzerinde döşenen boru alt ve yanlarının ince kumla beslenmesine, sert cisimlerden korunmasına,

 Her kolonun mutlaka çapı değişmeden çatı üzerine kadar çıkarılmasına, üzerine havalık borusu ve şapkası takılmasına,

 Atık su boru ağızlarının döşeme ve duvara bağlanacak tesisat uç malzemesinin cins ve özelliğine göre uygun ölçülerde bırakılmasına,

 Atık su ağızlarının içine pislik, harç vb. maddelerin gitmesini önlemek için iyi bir şekilde geçici olarak kapatılmasına.

 Atık su tesisatında kullanılan PVC boruların, birbirine eklenmesinde mutlaka uygun boru contaları kullanılmalı ve iyi bir sızdırmazlık sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Bina Atık Su Tesisatının Boru Çapı Tayini

Bir binada ortaya çıkan atık suların ana kanala veya fosseptiğe akıtılabilmesi için gerekli boru ( PVC ) tesisatı belirli yöntemlere uygun olarak yapılmalıdır. Atık su tesisatı tüketim birimi yöntemine göre hesaplanır.

Tesisat uç malzemelerinde oluşan atık su miktarları, akma değerleri ( atık su tüketim birimi ) ve bağlantı boru çapları belirtilmiştir.

Atık su tesisatında kullanılan yatay atık su borularından geçebilecek atık su miktarları ve bunlara bağlı olarak alınması gerekli atık su tüketim birimleri de belirtildiği gibidir.

    

 

Atık Su Borularının Döşenmesi

İyi döşenmiş atık su tesisatı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

Binanın tüm atık sularını kesintisiz olarak, sağlığa zarar vermeyecek ve insanları rahatsız etmeyecek bir şekilde bina dışına taşımalıdır.

Koku, gazve böcekler atık su borularından binaya geçmemelidir.

Borular ve boru eklemeleri sağlam gaz ve su sızdırmaz olmalıdır.

Atık su tesisatında kullanılan borular mutlaka TSE Belgeli olmalı, yapının esnemesi ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.

Atık su boruları yatayda veya düşeyde döşensin, mümkün olduğu kadar düz ve kısa olmalıdır. Yatay döşenen borular bel vermeyecek şekilde uygun aralıklarla binaya kelepçelerle bağlanmalıdır. Atık su boruları bina içerisinde mümkün olduğunca görülmeyecek yerlere, tesisat bacası, düşük döşeme içersine, asma tavan içine, duvar köşelerine döşenmelidir.

Atık Su Borularının Sabitlenmesi

Boruların sabitlenmesinde kelepçeler kullanılır Boruların çap, içindeki akışkan sıcaklığına ve ortam sıcaklığına göre önerilen boru tespit aralıkları gösterilmiştir.

   

 

 

 


Devamı >>Yağmur Suyu Tesisatları

YAĞMUR SUYU TESİSATI

 

Yapının her balkonu için ayrı yağmur suyu kolonu ve yer süzgeci yapılmalıdır. Balkon boruları, çatı sularını toplayan düşey borularla ortak olabilir. Balkon yağmur suyu borularına eviye, lavabo, tuvalet gibi cihazların pis su boruları bağlanmayacaktır.

Zemin üzerine serbest olarak akıtılacak yağmur borularının altlarına dirsek konulmalıdır. Yağmur suları zemin altındaki pis su şebekesine doğrudan bağlanmamalıdır. Yağmur suları zemin üzerine akıtılabileceği gibi her borunun altına bir yağmur rögarı yapılarak yağmur kanalizasyonuna bağlanabilir. Yağmur suyu rögarı pis su şebekesine S sifonu ile bağlanmalıdır. Yağmur suyu rögarı projede YR1, YR2, YR3,.... ya da Y1,Y2, Y3,...olarak gösterilir.

Şartlar elverişli ise yağmur suyunun bahçe sulamasında kullanılmak üzere bir depoda biriktirilmesi su tasarrufu açısından oldukça önemlidir.

 


Devamı >>
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr