Otomatik Kontrol Sistemleri

Konvansiyonel Kontrol Sistemleri

YANGIN ALGILAMA VE IHBAR SISTEMLERI

Konaklama, toplanma, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, ofis, endüstriyel, depolama, cezaevi, amaçlı tüm binalarda, yangını başlangıç aşamasında, tehlikeli boyutlara varmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, her binaya özel projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemidir.


Sistem en basit anlamda, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli tipteki detektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.


Yangın algılama sistemlerinde genel amaç yangının başlangıç aşamasında algılanarak gerekli olan yerlere uyarıların yapılmasıdır. Uyarının yapılmasından itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yangının oluştuğu yere en kısa sürede müdahalenin yapılması, ancak yangının oluşma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur. Yangın algılama sistemleri, bu bilginin alınma prensibine göre ikiye ayrılır.

Konvansiyonel (Klasik) Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Sistemde yangın yada ariza bilgisi panel üzerinde bölge (zone) bazında görülür. Sistemin kurulu bulunduğu bina bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleme kat bazında yada bina bazında yapılabilir. Sistemde kablo tesisatı, oluşturulacak bölge sayısına göre yapılır. Her bölgeye en fazla 20 detektör bağlanabilmektedir. İstenildiği kadar yangın ihbar butonu kullanılabilir. Siren kablosu panelden ayrı olarak çekilir. Sistemde kablo çekimi, bölgelerin oluşturulması, sistemde kullanılacak elemanların yerleşimi aşağıdaki diyagramda görüldüğü gibi yapılır.

Sistemi Oluşturan Elemanlar ve Özellikleri

Ana Kontrol Paneli:

Detektör ve yangın ihbar butonlarından gelen uyarı sinyallerini değerlendiren 1 bölgeden 32 bölgeye kadar zona ( bölge ) kontrol kartları bulunan yangın alarm kontrol panelleridir. Sistem 24 V DC gerilimle çalışır. Elektrik kesildiğinde kontrol panosu içinde, sistemi 24 saat süreyle besleyebilecek kapasitede bakımsız tip akü grubu ve gerilimi 220 V AC olan sistemden giriş alabilen, 26-28 V DC çıkışı ile santrali beslerken ayni anda aküleri de şarj edebilen bir güç kaynağı bulunur. Sistemde oluşan arızaları ve yangın ihbarlarını panelin ön yüzünde bulunan ledler ve buzzer (vızıltı) ile kullanıcılara bildirir. Eğer gelen yangın ihbarı ise sistemde bulunan sirenleri otomatik olarak devreye sokar. Ön panelde buzzer, siren susturma, panel resetleme gibi işlevleri yapan butonlar bulunur.

 

 

Optik Duman Detektörü :

Fotometrik prensibe göre çalışan duman algılayan, gelen sinyalleri bir kez değerlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termo plastikten imal edilmiş detektörlerdir.


Kullanım yerleri normal şartlarda duman, toz, buhar bulunmayan genel mahallerdir. (otel odaları, hastane odaları, ofisler, elektrik pano odaları, depolar gibi. ) Algılama alanları 70-100m² dir.

 

İyonizasyon Duman Detektörü:

Görülebilir ve görülemez gaz partikülleri yangın başlangıcında hissedecek özellikte, gelen sinyalleri bir kez değerlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termo plastikten imal edilmiş detektörlerdir. Paslanmaz çelik ve sızdırmaz bir bölüm içerisinde radyoaktif element Americium 241 ihtiva ederler. Kullanım yerleri normal şartlarda duman, toz, buhar bulunmayan genel mahallerdir. (otel odaları, hastane odaları, ofisler, elektrik pano odaları depolar gibi. ) Algılama alanları 70-100m² dir.

 

Isı Detektörleri :

Sabit isi detektörü; bulunduğu ortam sıcaklığının belirli bir değere (57 C-85 C) ulaşması prensibine göre, sıcaklık artış oranı detektörü; bulunduğu ortam sıcaklığının belirli bir zaman aralığındaki değişimi esas alınarak alarm veren, gelen sinyalleri bir kez değerlendirdikten sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termo plastikten imal edilmiş detektörlerdir.


Kullanım yerleri normal şartlarda duman, toz, buhar bulunan genel mahallerdir. (mutfaklar, restoranlar, çamaşırhaneler, kalorifer daireleri, barlar gibi ) Algılama alanları 30-50m² dir.

Isin (Beam) Detektörleri :

 

 

 
Infrared isin yayan bir verici ve bu sinyalleri algılayan bir alıcıdan oluşur. Işın demetinin duman tarafından kesilmesi cihazın alarmla paneli uyarması esasına göre çalışır. Kullanım yerleri; normal tip detektörlerin kullanılamayacağı büyük ve yüksek tavanlı mahallerdir.(depolar, spor salonları, fabrikalar gibi ) Algılama alanları; alıcı verici arası azami 100m, detektörler arası sağdan ve soldan 7 m dir.

Kanal Tipi Duman Detektörleri :

Havalandırma sistemi emiş kanalları içerisine monte edilen özel iyonizasyon duman detektörleri, detektörün koruyucu ünitesi ve iyonizasyon detektörü olmak üzere iki temel bölümden oluşur.Detektör ünitesinin ayarlanabilir hava giriş ve çıkış tüpleri, çalışma gösterge lambası ve detektör test cihazına bağlantı olanağı bulunur.

Yangın İhbar Butonları :

 

 

Kare görünümlü sert plastikten imal edilmiş, cama basıldığında cam kırılacak ve bunu takiben sistemi alarm durumuna geçirecek şekilde dizayn edilmiş manüel alarm butonlarıdır. Kullanım yerleri; genelde kaçış yolları, koridorlardır.


Devamı >>



Kaskad Sistemleri

Doğalgaz ile merkezi ısınmada Kaskad Sistemi

Yoğuşmalı kazanlar malzemelerinin özelliği dolayısıyla büyük kapasitelerde pahalı olmaktadır.Burada ekonomik çözüm,tek büyük cihaz yerine birden fazla sayıdaki duvar tipi cihazın paralel çalıştırılmasıdır.Kaskad sistem adı verilen bu uygulamada cihazların oransal kontrollü (modülasyonlu) olmaları istenir.

Kaskat Baca Sistemleri

Kaskat cihaz sistemleri, son zamanlarda Türkiye'de hızla artan bir kullanım yaygınlığına sahiptir. Aynı mahali ısıtmada kademeli enerji kullanımını daha verimli sağlamak için birden fazla cihazın kullanıldığı bu sistemlerde, baca hesabı çok karmaşık ve detaylı bir teknolojik bilgiye dayanır.

 


Yer gereksinimini azaltan modern ve kolaylık sağlayan baca tasarımı ile hem kolay kurulum hem de kolay işletme imkanı sunan Buderus yoğuşmalı kazanlar, yer seçiminde esneklik aynı zamanda montajda zaman tasarrufu sağlıyor.


Devamı >>



Bina Otomasyon Sistemleri

BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ

 

Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlarını kullanarak konfor düzeyini artırmanın yanısıra enerji giderlerlerini de azaltıyor. Bütün sistem ve ekipmanlarını tek bir istasyondan yöneterek daha az sayıda teknik personel ile daha verimli işletme savlıyor. Standart iletişim protokolleri ile entegrasyon imkanı, saha bilgisayarları arası yüksek haberleşme hızı, merkezi bilgisayardan bavmsız "peer-to-peer" ve istenirse TCP/IP BLN ile haberleşme savlayarak bugün kullandıvmız sistemin gelecekte de kulanı- labilir olacavmı garanti ediyor.

 

Dünyadaki enerji rezervlerinin miktarı ve bunların tüketim hızı bina otomasyon sistem­lerinin; ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerindeki ENERJİ TASARRUFU olayına göre tasarlanmasını sağlamıştır.

Teknik sistemlerin dağınık bir şekilde bulunduğu binalarda; sağlıklı ve ekonomik bir işletim için Bina Otomasyon Sisteminin kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bir binadaki mekanik ve elektriksel sistemler binanın toplam maliyetinin oldukça büyük kısmını meydana getirir. Bu sistemler ısıtma, soğutma, iklimlendirme, aydınlatma, taşıma (asansörler, yürüyen merdivenler v.s.) gibi hizmetleri karşılarlar.

 

Bu sistemlerin işletim ve bakımları binadaki diğer hizmetlerden çok daha fazla harcama gerektirir. İşte bu nedenle bina sahibi ve yöneticileri bu sistemlerin daha etkin, daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak denetim yollarını bulmak zorundadır. Bu durum genel müdürlük binaları, havaalanı, hastane, üniversite, fabrika gibi büyük ve yaygın yerleşim yerlerinde daha fazla önem kazanır.

Görüldüğü gibi ihtiyaçtan doğan bina otomas­yon sistemlerinin başlıca üç amacı vardır.

 • Merkezi denetim ve işletmeyi sağlamak,
 • Enerji tasarrufunu sağlamak,
 • Güvenlik kontrolünü sağlamak.

Bir binadaki mekanik ve elektrik sistemlerin büyük çoğunluğu göz önünde değildir. Ayrıca bu sistemlerin işletim ve denetim noktaları da bina içerisinde dağınık bir şekildedir. Bu nedenle bu denetim sistem ve cihazlarına günlük işlevlerini yerine getirebilmeleri için binanın büyüklüğüne ve içindeki sistemlerin karmaşıklığına bağlı olarak değişen sayıda ve kalitede ihtiyaç vardır.

Bina işletimini gerçekleştirecek personelin görevi, klima santrallarının, aspiratörlerin, pompaların, ısıtma kazanlarının ve soğutma gruplarının çalıştırılıp durdurulmasından, aydınlatmada ışıkların yakılıp söndürül- mesine ve bu gibi ünitelerin bakımlarına kadar değişik elektriksel ve mekanik işlevleri kapsar. Yalnızca bu işlemleri yapmak ve sistemleri devrede tutmak için bile önemli ve pahalı bir insan gücü gerekmektedir. Buna karşın Bina Otomasyonu sisteminde, merkezi kumanda odasında bir bilgisayarın başına oturmuş bir tek kişi binadaki tüm sistemleri sürekli kontrol altında bulundurur. Personelin de ancak çok acil ve gerekli durumlarda bakım ve onarım görevlerini üstlenmesini, çok daha verimli ve insan hatasına yer vermeyen bir merkezi işletme elde edilmesini sağlar.

Bina Otomasyon Sistemleri ilk ortaya çık­tıkları 1960’lı yıllardan bu yana çok hızlı şe­kilde gelişmiştir. Avrupa ve Amerika'da bulunan binaların çok büyük çoğunluğunda bu sistemler uygulanmaktadır. Ülkemizde de Bina Otomasyonu uygulamaları hızla art­makta olup, büyük alışveriş merkezleri, havaalanları,

hastaneler, üniversite kampüs- leri, oteller, yönetim binaları, bürolar ve fabrikalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Binalardaki elektromekanik sistemleri kontrol etmelerinin yanı sıra, bir merkezde bilgilerin toplanması ve tek merkezden kumanda edebilme imkanları sağlamıştır.

Bu sistemlere teknolojideki gelişmelere paralel olarak, doğrudan dijital kontrol, aydınlatma kontrolü, bina içine dağılmış kontrolörler ve merkezi bilgisayarda renkli grafik çizimler gibi özelliklerde katılmıştır. Böylece elektronik ve iletişim sanayile­rindeki her yeni gelişme Bina Otomasyon Sistemlerini daha hızlı ve daha yüksek kapasi­teli yapmıştır.

Sistemler çok hızlı gelişen teknolojiye bağlı olarak modüler yapıya sahip olmakta, hem kapasitesi hem de fonksiyonları, duyar elemanlar, motorlar, kontrol ekipmanları, özel uygulama kontrol ekipmanları (yangın veya duman kontrolü, hava kalite kontrolü gibi) ve operatör cihazları gibi ekipmanların sisteme eklenmesi ile genişleyecek yapıya sahip olmaktadır.

 1. Çalışma Prensibi

Bilgisayar ile saha elemanlarının bilgi alışverişinde bulunması esasına dayanır. Binanın çeşitli yerlerine dağılmış tesisat ve sistemlere yerleştirilen duyar elemanlar (hissedici), vana ve damper motorları, aç/kapa kontrol cihazları gibi saha elemanlarından ve elektrik motor kontrol panolarından alınan dijital ve analog bilgiler mikroişlemciler tarafından değerlendirilir. Yazılımın öngör­düğü şekilde değerlendirilen bu bilgiler damper, vana motoru gibi saha elemanlarının kontrolü ve pompa, fan gibi cihazların kumanda edilmesini sağlar.

 

 
  Metin Kutusu: Doğrudan
Dijital
Kontrol


Binada sistemlerin yoğun olduğu yerlere yerleştirilen Saha Bilgisayarları (mikro- işlemciler), sahadan gelen ve sahaya gönderilen her türlü bilgi ve kontrol sinyalini Merkezi Bilgisayara iletirler. Bina genelindeki durum Merkezi Bilgisayar tarafından değerlendirilir, sonuçları anında ekran ve yazıcı aracılığı ile kullanıcıya iletilir.

 

Bina Otomasyon sistemi elektromekanik cihazlar için enerji tasarruf programının kullanılması enerji sarfiyatını minimum düzeyde tutacaktır. Bu programlar konvansi- yonel otomatik kontrol sisteminin gerçekleşti­remeyeceği kadar karmaşıktır. Örneğin klima santrallarının çalıştırılıp durdurulmasında optimum start-stop prensibi uygulanarak enerji en verimli şekilde kullanılması sağlan­maktadır. Yine klima santrallarının çalıştırıl­masında kullanılacak zaman tabloları ile tatil ve diğer özel günler için tanimlanacak çalış­ma modlarıyla enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Bina Otomasyon Sistemi ile enerjinin verimli kullanılmasının yanında güvenli kullanılması da mümkündür. Örneğin; devreye girmesi gereken cihazlar arasına zaman gecikmeleri konularak elektrik sistemi ani yüklenme­lerden korunacaktır. Bu sistemler, plan­lamacıların teknik ve idari isteklerine tam olarak uyum sağlayabilecek şekilde
hazırlanan yazılımıyla, binada optimum bir işletim sağlamaktadır. Sistemin bütün kontrol mantığı mikroişlemci tabanlı olup, mikroişlemci kendi hafızasında yüklü software (yazılım) enformasyonuna göre bütün prosesi otomatik olarak kontrol etmektedir.

Sistemin mimari dizaynı, kontrol ve alarm bilgilerinin tek bir cihaza bağımlı kalın­maksızın, sistemin herhangi bir cihazından toplanabilmesini sağlayacak yapıdadır. Asıl kontrol işlevlerini gerçekleştiren saha bilgisayarı, kendi mikroişlemcilerini ve programlarını bünyelerinde bulundurma özelliği ile sistem merkezindeki veya iletişim içerisinde bulunduğu ağ (network)’dan bağımsız olarak kendi tanımlanmış kontrol işlevlerini, alarm ve diğer fonksiyonlarını yürütmeye devam edebilmektedir.

Sistem merkezindeki, iletişim hatlarındaki veya diğer saha bilgisayarındaki herhangi bir arıza durumunda bile, saha bilgisayarı kendine bağlı tesisleri kontrol etmeğe devam etmektedir.

Bina yönetim sistemleri Bacnet, Lonworks, Modbus, OPC, EIB gibi standart protokoller ile açık sistemler haline gelmektedir. Böylece kompleks içerisinde yer alan tüm sistemlerin tam entegrasyonu oldukça kolay hale gelebil­
mektedir. Sistemin her türlü haberleşmesi, bütün cihazlar arasında yapılacak kablo bağlantısıyla yapılabileceği gibi, iletişim kablolamasının mesafe uzaklığı, binanın yapısının ya da binanın bitirilmiş olmasından dolayı kablolama çalışmalarına imkan tanımadığı koşullarda, telefon hattıyla (modemle) ve uzaktan haberleşme sistemleri ile iletişim kurma özelliğine de sahip olabilmektedir.

Sisteme istendiği kadar sayıda bilgisayar bağlanabilmekte ve bu bilgisayarlar aracılığı ile aynı anda değişik uygulamalar farklı bilgisayarlar vasıtası ile gerçekleştirilebil- mektedir. Bina yönetim sistemleri TCP/IP Ethernet gibi yaygın kullanılan standartlara uygun teknikler kullanılarak mevcut bir network hattının parçası olabilmektedir. Bu standartlaştırma teknolojinin gelişmesiyle birlikte geliştirilecek yeni araçlara ve başka sistemlere bağlanma olanağı vereceği için önemli olmaktadır.

Sistemin bu özelliği aynı anda birden çok program çalıştırabilme olanağı sağlanabilmesi açısından tercih edilecektir. Yazılımın çok görevli olması; bir operatörün aynı anda sahadaki bir noktayı gerçek zamanda gözlerken, diğer yandan komut girmesini, gerektiğinde ayrıca rapor almasını ve yardımcı programların çalıştırılması (Excel, Word gibi) açısından önem taşımaktadır.

Bina Otomasyon Sisteminin Faydaları

Bina Otomasyon sisteminin tarafınıza getireceği faydalar ise aşağıda şu başlıklar altında toplanabilir.

 1. Bina Otomasyon Sisteminin denetimi altında bulunan bütün çalışma periyodları sırasında olabilecek her türlü bilgi sistem aracılığı ile izlenebilecektir.
 1. Çalışıyor / Çalışmıyor bilgisi (Vanti­latör, aspiratör, pompa, soğutma grubu, kazan, hidrofor, vb),
 2. Vana ve damper motorlarının yüzde olarak açıklık durumları,
 3. Arıza ve alarm durumları (Vantilatör, aspiratör, pompa, soğutma grubu, kazan, hidrofor, vb).

Bu bilgiler aynı anda veya belirli aralık­larla veya isteğe bağlı olarak ekrandan okunabilecek ve bilgisayarın hafızasında da depolanacaktır. Önceki zamanlarda oluşmuş alarm ve sistem bilgileri de bilgisayarda depolanacak ve istendiğinde bu alarmlarla ve sistemle ilgili bilgiler ekrandan izlenebilecek ve yazıcıdan alarm raporları alınacaktır. Ayrıca bu bilgiler anlık alarm bilgisi, alarm raporu ve durum raporu olarak yazıcıdan alınabilecektir. Cihaz şemaları ekranda renkli olarak izlenecek ve sahada oluşan alarmlar ekranda renkli bir uyarı olarak operatöre görüntülü ve türkçe olarak iletilecektir.

 1. Sistemler belirli bir zaman programına göre (günlük, haftalık, tatil) çalıştırılacak ve durdurulacaktır. Sistemler gerektiği
  zaman çalıştırılıp, durdurulacağı için ENERJİ TÜKETİMİ azalacaktır. Kullanıl­mayan cihazlar ekrandan verilen komutla devre dışı bırakılabilecektir. Cihazlara istenmeyen harici müdahalelerle müda­hale edilmesi durumunda bu müda­haleler bilgisayarın hafızasında depolan­makta ve böylece bu tür müdahaleler tespit edilmektedir.
 2. Sistemlerin tek bir merkezden kontrolü ile işletimde kolaylık sağlanacak, hatalar minimuma indirilecektir.
 3. Cihazların çalıştırılması ve durdurul­ması, denetimi ve kontrolü ile ilgili personelden kaynaklanan hataları mini­muma indirecektir.
 4. Cihazların çalıştırılması ve durdurul­ması, denetimi ve kontrolü ile ilgili PERSONEL sayısı azalacaktır.
 5. Cihazların çalışma saatleri toplanarak, periyodik bakım programları hazırlana­bilecektir. Periyodik bakım işlemlerinin yapılması ile (yağlama, temizleme, filtre değiştirilmesi gibi) cihazların ve sistemin VERİMİ ve ÖMRÜ artacaktır. Periyodik bakım işleri için gerekli personel sayısı azalacaktır.
 6. İşletme hatalarının minimuma indir­genmesi, olabilecek hataların en kısa zamanda tespit edilerek ortadan kaldı­rılabilmesi sistemlerin uzun süreli kullanılabilirliğini (ÖMRÜNÜ) artıra­caktır. Arızalardan anında haberdar olunup müdahale edilebileceğinden, tamir ve bakım elemanlarının verimliliği artacaktır. Ayrıca arızaların diğer cihazlara sıçramaması da sağlanabilecektir.
 7. Yedekli çalışan cihazların ( pompa v.s.)
  cihazların otomatik olarak, istenen periyodlarda çalışma sürelerine bakılarak çalışma sıraları değiştirilecektir. Böylelikle bir pompanın sürekli olarak, diğerinin çok daha az çalışması gibi bir durum ortadan kaldırılarak cihazların verimsiz çalışması engellenmiş olacaktır.
 8. Oluşan arızaların istatiği otomatik olarak tutularak zayıf noktaların düzeltilmesi sağlanacaktır.
 9. Sistemde fazla sayıda bulunan klima santralleri ile elde edilmek istenen sıcaklık ve basınç değerleri gibi bilgiler bilgisayar ekranında sürekli olarak gözlenebildiği için istenen yeni set değerleri hızla verilebilecektir.
 10. Elektriğin kesilip geri gelmesi durumunda, sistemin devreye tekrar alınması sırasında çektikleri yüksek akım nedeniyle, enerji sisteminin aşırı yüklenmemesi için sistem­deki büyük güçteki cihazların hepsi birden çalıştırılmadan sıralı olarak devreye alına­bilecektir.
 11. Elektrik kesilmesi durumunda saha bilgisayarlarında ve programlarda hiç bir hafıza kaybı olmamakta, bilgisayarlar geniş depolama süreleriyle bütün sistem bilgilerini hafızasında tutmaktadır.

Devamı >>



Telefon Destekli Kontrol Sistemleri

TELEFON DESTEKLİ KONTROL SİSTEMLERİ

 

Bilgisayar ile kontrol ve otomasyon son yıllarda insan hayatının her alanında büyük kolaylıklar ve imkanlar sağlamaktadır. Îş sektörlerinin otomasyona geçmesiyle birlikte kazancın artması, kalitenin artması, insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesi, iş takibi kolaylığı ve kazalarının azaltılması gibi birçok avantaj sağlanmıştır. Bu nedenle günümüzde otomasyon bütün iş sektörleri için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 

Kontrol ve otomasyon sistemleri ev teknolojileri konusunda da büyük ilerleme kaydetmiştir. Günlük hayatın ayrılmaz parçası olan bu teknolojiler üç aşamadan geçmektedir. Birinci aşaması ihtiyacı karşılayacak her türlü cihazın geliştirilmesi ve günlük hayatta kullanılması şeklinde olmuştur. Îkinci aşaması ise bu cihazların uzaktan kumanda ile kontrolleri,bazıları  için zamanlayıcıların

kullanılması, birçoğu için de kullanıcıya alternatif seçenekler sunması şeklinde olmuştur. Şimdi bu sürecin bir sonraki adımı olan üçüncü aşamaya gelinmiştir. Bu aşama tüm cihazların tek bir merkezden yada uzak mesafelerden değişik iletişim yollarıyla kontrolü ve programlanmasıdır.

Bir otomasyon sistemi temelde bir ana bilgisayar, bu bilgisayara bağlı çevre kontrol birimleri (sensörler, röleler vb) ve bu iki birim arasında denetimi gerçekleştiren bir yazılımdan oluşur. Bu yazılımlardan, kontrolü yapılan çevre elemanlarına kolay müdahale imkanı vermesi, cihazların anlık olarak çalışıp çalışmadığı bilgilerinin ekranda 

görülüyor olması, çalışan bir cihazda meydana gelen arızanın anında kullanıcıya bildirilmesi veya sisteme büyük çapta zarar verebilecek bir arızanın meydana gelmesi durumunda tüm sistemin çalışmasının durdurulması gibi özelliklerinin bulunması beklenmektedir.

Otomasyon sistemlerinde çevre birimi olarak en çok kullanılan eleman röledir. Bilgisayarın         çıkış

portundan, doğrudan 220 volt AC ile çalışan bir cihazı kontrol etme imkanı olmadığı için, çıkış bir elektronik devre vasıtasıyla röleyi sürmekte ve böylece yüksek güç gerektiren cihazların kontrolü sağlanmış olmaktadır. Rölenin yanı sıra yaklaşık olarak aynı işlevi gören, Opto-Triak, MOSFET ve yarı iletken röleler de kullanılabilmektedir. Bir otomasyon sistemine dışarıdan bilgi, sensörlerden gelmektedir. Sensörlerden gelen bilgiler bilgisayarda işlenerek kullanıcıya bildirilir. Böylece kontrolü yapılan cihazın veya ortamın durumu hakkında istenildiği zaman bilgi sahibi olunur.

Otomasyon sistemleri üzerine çalışmalar uzun yıllardır yapılmaktadır. Ev otomasyonu ve cihazların uzaktan kontrolü üzerine de birçok çalışma yapılmaktadır.

Akıllı stokerli kazan sistemi çalışmasında (İnan, 2002) seraların ve binaların ısıtılması amacıyla kullanılan kömür kazanlarını kontrol eden bir sistem tasarlamıştır. Sistemde Basic tabanlı SAİ Türkçe programlama dili kullanılmıştır. Sistem kazan sıcaklığı sera içi sıcaklığı ve dış sıcaklık arasında bağlantı kurar ve set edilen değerler dahilinde çalışır. Sera ve bina ısıtmasının araştırma amaçlı incelenmesi için, 4800 baud hızında, RS232 bağlantısı vardır. PC ve Datalog Programı sayesinde, sistemdeki tüm değişikler kayıt altında tutulabilir. Sistem kontrolünde PIC 16F877 kullanılmıştır.

Erol, Y., yapmış olduğu otomatik çiçek sulama sistemi uygulamasında evden uzun süreli ayrı kalındığında çiçekleri düzenli olarak sulayacak bir sistemi geliştirmiştir (Erol, 2004a). Bu sistem sayesinde 3 adet çiçeğin bir ay süresince otomatik olarak sulanmasını yapabilmektedir. Çiçekler günde bir kez sulanacak şekilde tasarım yapılmıştır. Ayarlanan sulama vakti gelince ‘otomatik sulama sistemi’ aktif olmakta ve kovada bulunan su, pompa vasıtasıyla çiçeklere aktarılmaktadır. Pompanın ne kadar süre çalışacağı tasarlanan ayrı bir elektronik devre ile ayarlanmaktadır. Böylece, çiçeğin ihtiyaç duyduğu miktarda su verilebilmektedir.

Kızıl ötesi ışıkla cihaz kontrolü çalışmasında (Erol, 2004b) ise üzerinden akım geçtiğinde ortama ışık yayan diyot kullanılmıştır. LED’lerin ortama yaydığı ışınımın dalga boyu frekansına, spektrumun görünür veya görünür olmayan ışık bölgesine göre uygun tasarlanmış bir verici-alıcı devresi ile 5-6 metre uzaktan herhangi bir cihazı açıp kapatmak mümkündür.

DTFM (Dual Tone Multiple Frequency) Tonu ile uzaktan cihaz kontrolü çalışmasında ise telsizle veya telefonla uzaktan bir sistemin çalışması sağlanabilmektir. Telefondan veya telsizden çıkan DTMF ton sinyali bir amlifikatör yardımıyla genliği büyütüldükten sonra CM8870 kod çözücü (decoder) entegresi tarafından 5 bitlik veriye dönüştürülür. Decoder'den çıkan 5 bitlik veri pic 16F877'nin portlarına aktarılır.PIC 16F877  tarafından klavyeden girilen değerle karşılaştırılır ve ilgili röleleri çalıştırır.Su deposu otomasyon sistemi  çalışmasında  içme ve sulama su ihtiyacını karşılamak üzere iki depodan oluşan sistemin otomatik kontrolü gerçekleştirilmiştir. Ana depodan telsiz sinyalleri ile gelen su seviyesine göre pompalar otomatik olarak çalışır. Sistemin çalışması radyo frekansı kullanılarak internet üzerinden izlenir ve kontrol edilir. Pompaların otomatik olarak çalışması için PIC, su seviyesini algılamak için SSR rölesi kullanılmıştır. Sistemin programlama dili ise Visual Basic tabanlı SKOP V25 kontrol yazılımıdır. Kullanılan bilgisayarın internete bağlı olması durumunda uzaktan izlenir ve değişiklik yapılabilir.

M2M kablosuz iletişim teknolojisinin kullanıldığı ev otomasyon sistemi (Alheraish ve ark., 2004) “Global System for Mobile communication” (GSM) hücresel iletişim sistemi kullanılarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu çalışma kontrol edilecek devre, mikroişlemci, GSM modülünü birleştirir. Böylece çok geniş bir alana uygulanabilir.

Haberleşme mühendisliğinde kullanılan modulasyon tekniğine dayanarak geliştirilen bir uzaktan kontrol sisteminde  Microsoft Visual Basic dili ara birim yazılımı olarak kullanılmıştır.

İnternet üzerinden eğitimi sağlamayı amaçlayan  uzaktan kontrollü bir 

elektronik laboratuar sisteminde amaç öğrenciye internet yoluyla elektronik öğretebilmek ve sistemi kolay bir şekilde yönetebilmektir.

Telekomünikasyon ve internet sistemlerinin dünyadaki son gelişmelerinin incelendiği çalışmada (Babulak, 2006) endüstri ve otomasyon sistemlerinin günümüzdeki halinden ve gelecekteki yapılaması mümkün olan tam otomatik evlerden bahsedilmiştir.

Diğer bir ev otomasyon sisteminde (Edwin ve ark., 2003) ise yeni bir teknik olan veri madenciliği tekniği üzerinde durulmaktadır. Veri madenciliği girilen verilerden, veriler arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak geçerli bilgiye ulaşma yöntemidir. Bu çalışmada akıllı bir ev sistemi için, elde edilen verilere göre iki algoritma geliştirilmektedir. Son olarak bir algoritma analizi oluşturularak sonuca ulaşılır.

Bu çalışmada uzaktan sabit telefon hattı kullanılarak ev otomasyonu yapılmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde bu konuda yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise sistemin modellemesinin detayları anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular ve gelecekte yapılabilecek   çalışmalar  hakkında bilgiler verilmektedir.

 


Devamı >>
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr