Isıtma ve Soğutma Sistemleri

Isıtma Tesisatlari
 
             

 Radyatörlü  Isıtma Tesisatı            Yerden Isıtma Tesisatı                      Radyant Isıtma Tesisatları

 

         

Fancoilli Isıtma ve Soğutma Tesisatı       Hava Kanallı Isıtma ve Soğutma Tesisatları                                     VRV Tesisatı

 

            

   Konvektörlü Isıtma                     Apareyli Isıtma Tesisatı


Devamı >>Radyatörlü Isıtma Tesisatları
RADYATÖRLÜ ISITMA TESİSATI
 

 Bu yöntemde projelendirmeye esas sıcaklığa bağlı olarak 90 derece sıcaklıkta sıcak su kullanılır. 90 derecede  kazandan çıkan su genellikle 70 derecede kazana döner. Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla  ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör ve sıcak hava apereyi gibi ısıtıcı elemanlarla taşınır.  Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan su, kazana geri döner. Suyun dolaşımı daha ekonomik ve  konforlu olduğu için sirkülasyon pompaları ile sağlanır. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan  hacim, genleşme kabı adı verilen bir depoda toplanır. Su sıcaklığı 90/70 derece yerine, 70/50 derece seçilerek,  düşük sıcaklık ısıtması konforu sağlanabilir.Lokasyon ve yerleşim uygulamaları için AKTERM MEKANİK  deneyimli teknik ve mühendis kadrosundan bilgi alabilirsiniz.

 

 PANEL RADYATÖRLER

 Panel radyatörler panel (gövde) ve kanatların (konvektörler) bir araya getirilmesiyle oluşur. Üretim ve kullanım oranları, çevreye çok az zarar verdikleri, en az yakıt tüketimiyle beraber aynı ısı konforunu sağladıkları için son zamanlarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanımı hızla artmaktadır.

 

 • ALÜMİNYUM RADYATÖRLER

Dilimli olanları alüminyumdan pres döküm tekniği ile üretilirler ve nipelle birleştirilirler. Alüminyum dilimlerin çelik nipeller ile birleştirilmeleri sonucu alüminyum radyatörlerin ortalama kullanım süreleri 15-20 yıl mertebesindedir. Derinlikleri azdır. Isı dağılımı esas olarak konveksiyonla (taşınım) meydana gelir. Dilimli ekstrüzyon (Alurad) radyatörler ise daha çok panel radyatör özelliği taşırlar. Dilimli olmalarına rağmen, presle standart boylarda birleştirilmiş olarak tek parça üretilebilirler. Standart ve pano tipleri vardır.

 

 • DÖKÜM RADYATÖRLER

Dökme demirden kalıplar vasıtası ile dilimler halinde imal edilirler. Genellikle 30 dilimden fazla gruplama önerilmez. Gruplama işleminde konik veya vidalı nipeller kullanılır. İki dilim biri alttan, diğeri üstten nipelle birleştirilir. İki dilimin temas yüzeyinde sıcak sulu ısıtma sistemlerinde conta malzemesi olarak manilla, kızgın su ve buharlı ısıtma sistemlerinde ise klingerittir. Radyatörün nipellerle birleşen boşluklu bölümleri altta ve üstte birer kollektör oluştururlar. Dilimli döküm radyatörler; kolonlu, perkolonlu ve ridem tipleri mevcuttur.

 

 

 • DİZAYN RADYATÖRLER

Banyolarda sağlık şartları karşılanmalı, rahatlık duygusu temin edilmelidir. Genellikle ülkemizde banyolar oldukça dar bir alana sıkıştırılır. Bu nedenle, bu gibi ortamların tanziminde sağlık ve konforla ilgili kriterler dikkate alınmalı, yani apareylerin rahatlıkla kullanılması mümkün olmalıdır.


Devamı >>Yerden Isıtma Tesisatları
YERDEN ISITMA TESİSATI
 

Sistemde ısı bütün bir döşeme sahasından yayılmakta ve oda içinde homojen bir ısı dağılımı sağlanarak insan yapısına en uygun ve en ekonomik ısınmayı temin etmekteidir.

Döşeme satıh sıcakları ortalama 28 C olduğundan söz konusu yerin hava nemindeki rahatsızlık verici düşme mevzu bahis değildir.(Hava nemindeki azalma üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırır).

Yerden ısıtmada oda içindeki hareketinin az olması, mikrop ürememesi için tavsiye edilmektedir.

Radyatörlü  sistemde bilhassa tavan ve ısıtıcıya yakın bölgelerde oluşması önlenmeyen faydasız sıcak hava astıklarının “yerden ısıtma sisteminde” tamamen bertaraf edilmiş edilmiş olması bu sisteme 30-50’ye varan bir enerji tasarruflu getirmektedir.

Yerden ısıtma sistemi seralara uygulandığında klasik sera ısıtılmasına kıyasla %47 enerji tasarrufu sağlandığı gibi yılda bir mahsül daha fazla elde edilmesini sağlanmaktadır.

Oda içerisinde radyatör v.b ısıtıcılar olmadığından dolayı arzu edildiği gibi dekor yapılma imkanı sağlar.

Bina zemininin tamamına izolasyon yapılmadığından katlar arasında ısı yalıtımı ve ses geçirimsizliği sağlanmaktadır.

Yerden ısıtma toz yapmaz yerden ısıtma mite böceklerinin yaşamasını desteklemez sağlıklıdır.Çünkü;

Hesap edilerek bulunmuş, aslına uygun gerçek ısı miktarları ile uygulanan yerden ısıtma sistemleri, yapılarda üniform ve insan anatomisine uygun bir yaşama ortamı yaratır.

Sağlıklı bir insanın koltuk altı sıcaklığı 36,5 C dir.Sağlıklı bir insanın çevresindeki bulunan havada 20 ile 22 C dir.Ayak taban yüzeylerinin ise 23-25 de tutulması en idealdir.Bundan dolayı 23-25 C tutulmak istenen ayak taban sıcaklığına yakın bir döşeme ısısı sağlığımızı ve konforumuzu devam ettirecektir.Teknik tedaylar hakkında AKTERM MEKANİK teknik ve mühendislik ekibinden bilgi alabilirsiniz.

Yerden ısıtma ekonomik bir sistemdir

Yerden ısıtma ilk yatırımda diğer kaliteli ısıtma sistemlerden %20, işletme giderlerinde %50 tasarruflu sağlaması ve bakım giderlerinin çok az oluşundan dolayı daha ekonomiktir.Aynı zamanda konforlu ve çevre dostudur.Konu hakkında detaylı bilgi için AKTERM MEKANİK ile iletişime geçebilirsiniz.


Devamı >>Radyant (Isınımla) Isıtma Tesisatları

RADYANT ISITICILAR


Radyant ısıtıcılar sıcak sulu radyant paneller ve doğal gazlı radyant borular olarak ikiye ayrılabilir. Radyant paneller düzenlenerek büyük hacimlerin tavandan sıcak su ile ısıtılması mümkündür. Burada sadece büyük hacimlerin, fabrika ve atölyelerin ısıtılmasında kullanılan doğal gazlı radyant ısıtıcılar üzerinde durulacaktır.

Bu ısıtıcılar aşağıdaki ısıtma uygulamalarında tercih edilirler:
1-Tavan yüksekliği 6 m ve daha yukarı olan kapalı alanlarda
2-Kısmen kapalı alanlarda
3-Büyük bir hacimde, belirli bir bölgenin ısıtılmasında (Örneğin büyük bir imalat salonundaki belirli bir makine ve çevresi)
4- Kısa süre için ısıtılmak istenen alanlarda.
Bu ısıtıcılarda gaz yanması sonucu ısınan radyant panellerden ısı, yöneltildiği yüzeye ışınımla (radyosyonla) taşınır. Radyant ısıtıcıların kullanılacağı yerlerde radyasyonu kesici cihazlar (yüksek tezgahlar, otobüs, kamyon vb.) bulunmamalıdır. Radyasyon geçtiği hava ortamını ısıtmadan, doğrudan ısıtılacak cismi ısıttığından verimli bir ısıtma sağlanır. Isı daha sonra ısınan yüzeylerden taşınımla ortam havasına geçer. Sonuç olarak bütün yükseklik boyunca eşite yakın bir sıcaklık profili elde edilir ve lokal ısıtma yapılabilir. Halbuki klasik konvektif ısınmada sıcak hava yukarıda toplanır ve lokal ısıtma yapılamaz. Bu nedenle yüksek tavanlı büyük hacim ısıtmalarında radyant panellerle ısıtmada, konvektif ısıtmaya göre %25 – %50 oranında enerji tasarrufu söz konusudur. Endüstride kullanılan radyant ısıtıcılar, açık alevli radyant plakalı ve boru radyant ısıtıcılar olarak ikiye ayrılabilir.Uygulama ve montaj hakkında tedaylı bilgi için AKTERM MEKANİK teknik ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Açık Yanma Odalı Radyant Isıtıcılar ve  Boru Radyant Isıtıcılar

Açık Yanma Odalı Radyant Isıtıcılar
Bu tip ısıtıcı gaz yakıtlı radyant ısıtma sistemlerinin en çok kabul göreni ve en eski olanıdır. Elli seneden daha fazla bir zamandan beri bunlar enerji tasarrufu için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Açık yanma odalı radyant ısıtıcılar tam ön karışımlı gaz yakıtlı bir enjektör brülörü tarafından direkt (doğrudan) ısıtılmaktadır. Gaz/hava- karışımı bir seramik plakanın yüzeyinde yanmaktadır. Yanma seramik plakanın deliklerinin üzerinde ve içinde ekstrem kısa alev uzunluğu ile gerçekleşmektedir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 850-900°C olmaktadır. Seramik 0,8 ile 3mm arasındaki dalga boyu bölgesinde infrared ışınım neşretmektedir. Seramik yüzeyi bu dalga boyu bölgesinde görünür şekilde kızararak ışınım neşrettiği için bu ısıtıcıya parlak radyant ısıtıcı da denilmektedir. Seramiğin önüne yerleştirilen bir ışınım ızgarası verim artışı sağlamaktadır. Çok farklı geometrilere sahip yansıtıcılar (reşektörler) söz konusu uygulama alanına mahsus bir uyum sağlamaktadır. Işınımı insanların bulunduğu alana veya ısıtılmak istenen malzeme üzerine büyük yüzeyli veya konsantre (yoğunlaştırarak) olarak transfer eden dik, parabolik ve eğik yansıtıcılar kullanılmaktadır. Yapısal şartlar bir radyant ısıtıcının eğik monte edilmesinigerektiğinde, özel asimetrik yansıtıcılar çatıya doğru yönelen kayıp ışınımı önlemektedir. Bu tür radyant ısıtıcılar hareketli parçalara sahip olmadıklarından on senenin üzerindeki bir zaman diliminde hemen hemen arızasız bir şekilde görev yapmaktadır. Açık yanma odalı ( parlak) radyant ısıtıcılarda cihazlara uygulanan detay iyileştirme çalışmaları ile, esas
itibariyle ışınım miktarını yükseltmeyi hedeşeyen verim artışları sağlanmaktadır. Yeni bir tür açık yanma odalı radyant ısıtıcılarda, ısı yalıtımlı kapalı bir yansıtıcıya sahiptir (fiekil 6.18). Baca gazı ısı akımı yansıtıcının iç taraşarı boyunca akmakta ve bu şekilde bakiye enerjisini ısı olarak yansıtıcıya transfer etmektedir. Böylece yansıtıcının iç tarafı yaklaşık 300°C’lik bir sıcaklığa ısınmakta ve insanların bulunduğu bölgeye uzun dalga boylu ışınım (sekonder ışınım) neşretmektedir. Yansıtıcının içindeki baca (atık) gazı yastığı H2O ve CO2 miktarı nedeniyle alt tarafa ilaveten gaz ışınımı neşretmektedir. Yansıtıcı gövdesinin ve yanma odasının (hücresinin) geometrik olarak özel şekildeki yerleşimi ile sağlanan gaz/hava-karışımı ön ısıtması da enerjinin daha iyi kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Açık yanma odalı radyant ısıtıcılarda duman gazları bir atık gaz sistemi ve ya bir mekanik mahal havalandırma sistemi ile tahliye edilebilmektedir. Mekanik havalandırma sistemi kullanılması durumunda kurulu kW-radyant ısıtıcı gücü başına 30m3/h’lik bir taze hava debisinin sağlanması gerekmektedir. Bu, söz konusu hava miktarını mahal hacminden alan çatı vantilatörleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Çatı vantilatörleri açık yanma odalı radyant ısıtıcılarla birlikte işletmeye alınmakta (çalıştırılmakta) veya durdurulmaktadır. Saatte alınan hava miktarı yaklaşık olarak 0,1-0,4 kerelik bina hava değişimine karşılık gelmektedir. Ticari binaların normal doğal hava değişimi saatte 0,7-2 kez (binanın sızdırmazlığına bağlı olarak) olmaktadır, yani açık
yanma odalı radyant ısıtıcının neden olduğu taze hava girişi binanın doğal hava değişiminin tamamen içindedir; ilave enerji maliyetleri oluşmamaktadır.

Borulu ısıtıcılar 65-104 mm çaplı çelik borulardan üretilirler. Bir uçtan yakılan gaz diğer uçtaki fan yardımı ile çekilmekte ve yanma ürünleri dışarı atılmaktadır. Boru boyları 7m’ye kadar olabilmekte ve bu boyda ortalama 18 kW güç elde edilebilmektedir. Açık alevli radyant ısıtıcılarda ise her kw ısıtıcı gücü başına 14-24 m3/h havalandırma sağlanmalı ve salon hacmi kw başına 10 m3 değerinden küçük olmamalıdır. Genellikle seramik olan ısıtıcı yüzeylerde sıcaklık 800-900°C değerlerine ulaşabilir. Ortalama ısıtıcı yüzey ısı yayma yoğunluğu 50-130 kW/ m2 değerlerindedir. Radyant ısıtıcılarda yanma emniyeti, alevin iyonizasyonu yöntemi ile sağlanır. Ateşleme bazı uygulamalarda pilot alevle olmakla birlikte, en iyisi otomatik ateşleme düzeni ile gerçekleştirilenidir.
Boru radyant ısıtıcılarda hava akış şalteri ile hava akışı kontrol edilmelidir. Büyük ısıtıcılarda ısıtma kontrolü, oda termostatı yardımı ile tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Hesap Yöntemi
Radyant ısıtıcılarla ısıtılacak hacimlerdeki ısı kaybı hesapları bilinen yöntemlere göre yapılır. Örneğin:
DIN 4701’e göre hacmin ısı gereksinimi belirlenir. Zeminden 5m’den daha yükseğe yerleştirilecek radyant ısıtıcılarda hacmin ısı kayıplarına ilave her metre için %3,3 eklenti yapılmalıdır. Bulunan toplam ısı yükünün, bek ısıl gücüne bölünmesi ile gerekli bek sayısı (veya radyant ısıtıcı sayısı) bulunur. Bek sayısının belirlenmesinde bir parça emniyetli davranılması öğütlenir. Sadece ısı kaybına dayanılarak ısıtıcı güçlerin belirlenmesi ve yerleştirilmesi, istenilmeyen sonuçlar doğurabilir. Aynı zamanda ısıtılacak yüzeyler üzerindeki ısı yoğunluğunun da kontrol edilmesi gerekir. Kısmen kapalı hacimlerde yapılan ısıtmalarda ise, hesap yöntemi tamamen ısıtılacak yüzeylerde sağlanması gerekli ısı yoğunluğuna dayanır. Recknagel tarafından salık verilen güçler şu şekildedir.Hesaplamalar ve uygulama detayları hakkında AKTERM MEKANİK teknik ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

a-Uygun şartlarda bir işletmede, 3,5 kW gücündeki bir radyant ısıtıcı 4 m’den düşük olmayan tavan yüksekliklerinde kapalı
hacimlerde 10-15 m2 yüzey ısıtır.
b-Uygun olmayan şartlarda (yüksek oda sıcaklığı, fazla havalandırma, büyük ısı kaybı) bu değer 8-10 m2’ye iner. Ayrıca yine Recknagel’e göre insanlar için baş seviyesinde ısı yoğunluğu aşağıdaki değerleri geçmemelidir.
a- Oda sıcaklığı12°C iken q = 30-40 W/ m2
b- “ “ 15°C iken q = 17-30 “
c- “ “ 18°C iken q = 14-17 “
d- “ “ 20°C iken q = 12-14 “


Devamı >>FanCoilli Isıtma Tesisatları

FANCOILL ISITMA ve SOĞUTMA TESİSATI

 

Fancoil adından da anlaşılacağı gibi bir fan ve önünde bulunan coil den oluşur. Bu coil' in içinden sıcak veya soğuk su geçirilir. Sistemden sıcak su geçerse ısınma sağlanır , soğuk su geçerse soğutma sağlanır.

Fan coil cihazları birçok modelde imal edilirler. Fan coil cihazları yer tipi , duvar tipi , tavan tipi , kasetli dört yöne üflemeli ve kanallı tip olarak gruplandırılırlar. 

Fan coil cihazları kışın ısıtmada yazın serinletmede kullanılır. Fan coiller kullanım yerine göre seçilir. Okullarda yer tipi , evlerde ağırlıklı olarak 4 yöne üflemeli yada Duvar Tipi tercih edilir. Otellerde kanallı tip fan coiller ağırlıklı olarak kullanılır. Bütün fan coil cihazları termostatla kullanılır. Yer , duvar tipi ile 4 yöne üflemeli kaset tipinde duvara montajlı termostatlar kullanılır. 

Yer yada tavan tipi fan coil cihazları ısıtma ve serinletme ihtiyacı için ekonomik bir çözümdür. Fan coil cihazları içerinden sirküle eden sıvının özelliğne göre ısıtır yada soğuturlar. Yani ısıtma yapabilmesi için içerisinden sıcak su , soğutma içinse soğuk su sirküle etmelidir. Fan coil cihazlarının içerinde bakır yada aluminyum kanatlar ve borular vardır. Tozlu ve uçuşan partiküller bir süre sonra bu kanalları tıkayabilirler. Özellikle halı havları ve nemle yapışan partiküller verimlerin düşmesine neden olurlar. Belirli zamanlarda kimyasal dış kanal temizliği yapılmalıdır. Eğer sistemde kullanılan sıvıda kirletici ise iç temizlikte peryodik olarak yapılmalıdır.

Kanallı tip fan coil cihazları havayı bir noktadan menfez vasıtası ile meip başka bir noktadan yine menfez yardımıyla üflerler. Kanallı tip fan coil cihazları oteller , yazlık evler , rezidans türü evler ve villalarda serinletme seçeneği için uygundur. Sistemin belirli oranda sesi vardır. Bu deneyimi genelde herkes yaşamıştır, birçok otelde iyi bir çözüm olarak kullanılmaktadır.
Sistemin montajı diğer fan coillere göre daha zahmetlidir. Cihaz fiyatı uygun olmasına rağmen montaj bedeli ilave malzemeler ve işçilik nedeniyle bireysel çözümlerde pahalıdır. Fan coil cihaz montajı tesisatçı , kanalcı ve asma tavancının ortak çalışması ile yapılır. Birçok binada drenaj sorun oluşturur. İlave pompa gerektirebilir.
 

   Fan Coil Cihaz Seçimi

 Fan coil cihazları seçimi yaparken öncelikle kullanım amacı tam olarak belirlenir. Sistemden beklenti nedir? Ana maç ısıtmamı yoksa soğutmamı ? Yada her ikisimi ? Cihazların ısıtma ve soğutmadaki verim değirleri arasında çok büyük fark vardır buda seçimi etkiler. 
 Fan coil cihazları kullanım amacına göre seçilir. Seçimde önemli olan diğer bir etken kullanıcının tercihleri ve mimari yapıdır. Birçok inan evinde iş yerinde yada otelinde açıkta fan coil cihazlarını görmek istemez bu durumda kanallı tip fan coil cihazları asma tavan içerine monte edilir. Cihazların seçiminde cihaz özelliklerininde seçen kişi tarafından çok iyi tanınması gereklidir.Asma tavan yapılmayacak bir mahalde asma tavan modeli seçmek doğru değildir. 
 Fan coil cihazları çok hızlı devreye girer. Fan coil cihazları direkt olarak havayı ısıtırlar , diğer sistemlerin hepsinden daha hızlı tepki veririler bu yüzden kesikli kullanılan yerler için çok uygun çözümdür fakat ses yapmaları nedeniyle dinlenmede rahatsızlık yaratırlar. En sessiz konumda bile gece insanları rahatsız ederler. 
 Kısa süreli ve kesikli kullanımlarda çok büyük tasarruf yaptıklarından ekonomik olarak tercih etmekteyiz. 
Fan coil cihazlarının en büyük kullanım alanı otellerdir. Otellerde müşteri odaya girdikten sonra termostatın açılmasıyla sistem devreye girer müşteri odayı terkettiğinde sistem kapanır buda otel işletmesi için büyük bir enerji kazancıdır.Cihaz seçimi montaj konularında AKTERM MEKANİK teknik ekibinden bilgi alabilirsiniz.
 


 

Fancoil Kullanım Yerleri

Fan coil cihazları ısıtma ve soğutmanın birarada gerektiği temiz ortamlarda kullanılır. Tek başına konutlar için çok iyi konfor sağlamazlar. Konutlarda özellikle yatak odalarında tek başına ısıtma amaçlı kullanılmamalıdır. Fan coil cihazları belirli bir düzeyde ses seviyesine sahiptir. Ses yapmaları nedeniyle dinlenme amaçlı yatak odalarında rahatsızlık verebilirler.

Dinlenme amaçlı odalar sessiz olmalıdır buda ancak yerden ısıtma yada duvardan ısıtma ile sağlanabilir. Konutlar için ideal konfor çözümü ısıtmada yerden ısıtma / duvardan ısıtma , serinletme için duvardan serinletme / yerden serinletme ve fan coil ortak kullanımıdır. 

 


 Yer Tipi Fancoil

  Yer yada tavan tipi fan coil cihazları ısıtma ve serinletme ihtiyacı için ekonomik bir çözümdür. Fan coil cihazları içerinden sirküle eden sıvının özelliğne göre ısıtır yada soğuturlar. Yani ısıtma yapabilmesi için içerisinden sıcak su , soğutma içinse soğuk su sirküle etmelidir. Fan coil cihazlarının içerinde bakır yada aluminyum kanatlar ve borular vardır. Tozlu ve uçuşan partiküller bir süre sonra bu kanalları tıkayabilirler. Özellikle halı havları ve nemle yapışan partiküller verimlerin düşmesine neden olurlar. Belirli zamanlarda kimyasal dış kanal temizliği yapılmalıdır. Eğer sistemde kullanılan sıvıda kirletici ise iç temizlikte peryodik olarak yapılmalıdır.Cihaz tipleri ve seçimi konularında  AKTERM MEKANİK teknik ekibinden bilgi alabilirsiniz.

 

 

KASETLİ DÖŞEME TİPİ FAN COİL CİHAZLARI
Yer yada tavan tipi fan coil cihazları ısıtma ve serinletme ihtiyacı için ekonomik bir çözümdür. Fan coil cihazları içerinden sirküle eden sıvının özelliğne göre ısıtır yada soğuturlar. Yani ısıtma yapabilmesi için içerisinden sıcak su , soğutma içinse soğuk su sirküle etmelidir. Fan coil cihazlarının içerinde bakır yada aluminyum kanatlar ve borular vardır. Tozlu ve uçuşan partiküller bir süre sonra bu kanalları tıkayabilirler. Özellikle halı havları ve nemle yapışan partiküller verimlerin düşmesine neden olurlar. Belirli zamanlarda kimyasal dış kanal temizliği yapılmalıdır. Eğer sistemde kullanılan sıvıda kirletici ise iç temizlikte peryodik olarak yapılmalıdır.

 

 KASETLİ DÖŞEME TİPİ FAN COİL CİHAZLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
   
  KASETLİ DÖŞEME TİPİ FAN COİL CİHAZLARI

Duvara monte uygulamalar için hızlı sabitleme sistemi 
*Önceden takılı 3 yönlü/4 portlu açma/kapama vanaları mevcuttur

*Valf paketleri yalıtımlıdır, ilave drenaj tavası gerekmez 
*Valf paketlerinde, dengeleme valfleri ve sensör yuvası bulunur

*Elektriksel seçenekler için hızlı bağlantılar : alet gerekli değildir

*Hava filtresi temizlik amacıyla kolayca sökülebilir

*Elektrikli ısıtıcı: 2kW kapasiteye kadar röle gerektirmez

*Elektrikli ısıtıcı: iki ısıl termostat ile donatılmıştı


Devamı >>Hava Kanallı Isıtma Tesisatları
KANALLI ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Gelişmiş ülkelerde geniş bir kullanım alanı bulunan, kapalı şartlardan bağımsız bir şekilde ısıtılmasında, soğutulmasında ve iklimlendirilmesinde kullanılan Kanallı Klima Sistemleri kullanımı ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sistemlerde, ortam havasını istenilen konfor şartlarına getirirken taze hava alma imkanı bulunması nedeniyle daha sağlıklı ortam havası elde edilmektedir.

                    

Gelişen teknoloji ile birlikte insanların kapalı ortamlarda bulunma süreleri yükselmekte ve bu ortam konforu daha çok önem kazanmaktadır. İş yerleri, okullar, hastaneler, restaurantlar, sinemalar gibi insanların çok sayıda bulunduğu kapalı mahallerin ortam havasının konfor şartlarında tutabilmesiyle insanların daha mutlu ve daha verimli sağlanabilmektedir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki konfor şartlarına sahip ortamlarda bulunan insanlar, bu şartlara sahip olmayan ortamlarda bulunan insanlara göre daha mutlu daha verimli olabilmektedir. Kapalı ortamların istenilen konfor şartlarında tutabilmeleri bu ortamların iklimlendirilmeleri ve havalandırılmaları ile sağlanabilmektedir. Kapalı bir ortamın iklimlendirilmesi ile dış hava şartlarında bağımsız olarak ortam havasının ısıtılması ve soğutulması, neminin alınması veya nemlendirilmesi, filtrelenmesi sağlanırken ortama taze hava verilerek ortam havasının kalitesi yükseltilir. Ortamın iklimlendirilmesinde kullanılacak cihazın doğru olarak seçilebilmesi için ısıtma ve soğutma yüklerinin doğru ve tam olarak hesap edilmesi gereklidir.

 Konfor Şartları ve Cihaz Seçimi 
Kapalı ortamların iklimlendirilmesinde ilk basamağımız konfor şartlarını belirlemek olmalıdır. Daha sonraki basamağımız ise seçtiğimiz cihaz ve projelendirdiğimiz klima kanalları ile konforu sağlamaktır.
Ortamın sıcaklığı ve nemi, sistemin ortamda oluşturacağı gürültü seviyesi ve kaplayacağı alan; konfor şartlarını belirleyen en önemli etkendir.
Yaz çalışması için çeşitli mahallerin konfor sıcaklık ve nem değerleri aşağıdaki şekildedir:

Mahal  Sıcaklık  Nem
Büro 25+0.5 ºC 50%+10%
Restaurant 25+0.5 ºC 50%+10%
Banka Şubesi 25+0.5 ºC 50%+10%
Bilgi İşlem 22-24 ºC 50%+10%
Mutfak 28-30 ºC 50%+10%
Müstakil Ev 23-25 ºC 50%+10%

Konfor şartları belirlenirken iklimlendirilecek olan ortamda yaşayacak olan insanların istekleri ve ortamın kullanma amacı esas alınmalıdır. 
Konfor şartları belirlendikten sonra bu şartları sağlayacak olan klima cihazı seçilmelidir. Klima cihazı seçilirken iklimlendirilecek ortamın ısı kazancı hesaplanmalı ve bu kapasitede bir klima cihazı, cihazın elektrik tüketimi ve servis edilebilirliği göz ardı edilmeden seçilmelidir. Isı kazancı hesaplamalarında piyasada bulunabilen "Isı Kazancı Programları" kullanılabilir.

         

Kanallı Klima Cihazları Çeşitleri
Kanalı klima cihazları split ve paket tip olmak üzere ikiye ayrılır.

Split Tip Kanallı Klimalar
Bu cihaz evaparatörün bulunduğu iç ünite, kompresör ve kondanser kısmının bulunduğu dış üniteden meydana gelmektedir. Kanallı tesisatın iç üniteden başlaması, iç ünitenin asma tavan içine gizlenerek kullanım ortamına yakın yerlere monte edilmesi nedeniyle işçilik ve malzeme bakımından avantajlıdır. Ayrıca çok katlı binalarda her katın dış ünitelerinin çatı ve bodrum katta toplanarak iç ünitelere bakır boru ile bağlanması imkanı bulunmaktadır.

Paket tip klimalarda ise tüm cihazlar bir arada bulunmaktadır. Bakır borulama yapılmadan direkt kanala yandan veya alttan bağlanabilme özelliğini nedeniyle düz çatılı tek kat veya ünitenin yan kısmına yerleştirilebildiği az katlı binalar için uygun çözüm vermektedir. (Villalar v.b.)

Kanallı Sistem ile Isıtma 
Isıtmanın kanallı sistem ile yapılması durumunda dış ortam sıcaklığına bağlı olarak birkaç alternatif yöntem söz konusudur.

Heat-Pump Cihaz Kullanımı
Dış ortam sıcaklığı kış döneminde (-) değerlere düşmediği Antalya, Adana, İzmir v.b. yerler için Heat-Pump en ideal çözümdür.

Heat-Pump+ Elektrik Rezistansı Kullanımı 
Dış ortam sıcaklığı (-) değerlere ancak süreklilik göstermediği yerler için heat-pump+elektrik rezistansı kullanımı en uygun çözümdür. Bu durumda sistemde ısıtma çift kademeli olarak gerçekleşecek ve heat-pump defrost durumuna geçtiği zaman ek rezistans devreye girerek ısıtmayı sürdürecektir. Bu tür bir sistemde elektrik rezistansı cihaz termostatı üzerinden defrost devresi ile iltibatlandırılır ve defrost sırasında elektrik rezistansının çalışması sağlanır.

Isıtıcı Serpantin Kullanımı
Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde kanallı split cihazların iç ünite kanal bağlantıları önüne ısıtıcı serpantin yerleştirmek ve kazan sisteminden sağlanan su ile ısıtmayı sağlamaktır. Bu tür uygulamalarda klima cihazları sadece soğutma olarak seçilmekte ve ilk yatırım masrafı düşmektedir. Ayrıca dış ortam sıcaklığına bağlı kalmaksızın hava ile ısıtma yapmak mümkün olmaktadır.

Kanallı Sistemler ile Taze Hava Alma İmkanı 
Taze hava split cihazlarda iç ünitenin arkasından dışarıya bağlantılı bir hava kanalı yardımı ile alınır ve dönüş havası ile karıştırılarak sisteme gönderilir. Taze hava kanalı bir damper yardımı ile kontrol edilir ve damper ortamdan taze hava miktarı kadar havayı dışarıya atan bir aspiratör ile irtibatlandırılarak sağlıklı bir havalandırma sağlanmış olur.taze hava alınması durumunda cihaz kapasitesinin, alınan taze hava yüzdesi kadar arttırılması gerekmektedir. Ayrıca dikkate alınması gereken diğer bir nokta saatte yapılacak hava değişim miktarıdır. Taze hava miktarının bu değişim miktarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Egzost havasının değerlendirilmesi amacıyla bu havanın kış dönemine heap-pump cihazlarının dış ünitelerinin üzerine yönlendirilmesi cihaz verimini arttıracaktır.

Kanallı Sistemler ile Homojen Hava Dağılımı
Kanallı sistemler ile homojen hava dağılımın sağlanması için kanal sistemi üzerinde bulunan dağıtıcı menfezlerin yerleri ve yükleri sağlıklı olarak hesaplanmalıdır.

Kanallı Klima Sistemlerinin Uygulama Alanları 

 • Lokanta ve restaurantların havalandırılması ve iklimlendirilmesinde kanallı split klimalar en uygun çözümdür. Bu mahallerin klimalandırılmasında karşımıza çıkan en büyük zorluk; ızgara, ocakbaşı v.b. mekanlardan ortam karışan kokulardır. Böyle bir durumda projelendirme esnasında davlumbaz, ızgara ve ocakbaşı gibi üniteler için ayrı bir havalandırma ve egzost sistemi düşünülmeli ve klima cihazlarından bu amaçla yararlanılmalıdır.
 • Büyük alışveriş merkezleri, market v.b. kapalı ve tek hacimden oluşan binalarda da kanallı split cihazlar tercih edilmektedir.
 •  Klima cihazlarının tüm yıl boyunca çalışması gereken bilgi işlem odaları, telefon santralleri, iletişim merkezleri v.b. ortamlar için paket tip kanallı cihazlar kullanmak büyük avantajlar getirmektedir. Bu cihazlar tamamen dış ortama monte edilmekte, bu ise bakım kolaylığı sağlamaktadır. Bu uygulamalarda kapasiteyi iki eki eşit kapasiteli cihaz kullanılarak karşılamak daha avantajlıdır. Bu sayede hem kademe sistemi oluşturarak enerji tasarrufu sağlanmakta hem de bakım işlemlerinde sistem odalarının kesintisiz çalışması sağlanmaktadır.
 • Kanallı sistemlerin çok katlı binalarda uygulanması durumunda ısıtma-soğutma ve havalandırma aynı kanal üzerinden yapılabilmektedir ve her kat birbirinden bağımsız olarak düşünülmektedir. Böylece özellikle iş merkezi uygulamalarında mal sahibi açısından büyük bir esneklik sağlanmaktadır. Binanın katlarının tesisat işlemleri değişik zamanlarda yapılabilmekte veya müşteriye sadece cihaz verilip kanal tesisatının binanın kullanım özelliklerine göre projelendirilmesi sağlanmaktadır.

Çok katlı binalarda tavan yüksekliği yaklaşık 3 metredir ve her kat için izin verilen kanal genişlikleri 15 ila 25 cm arasında değişmektedir. Bu durumda kat soğutma yükü birkaç cihaza bölünerek hem bölgesel kontrol etkinliği arttırılabilmekte, hem de kanal kesitleri küçültülerek mimari problemler ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca aynı katta birbirinden bağımsız birkaç bölge yaratılabildiği için kullanılmayan mekanlar termostat üzerinden kapatılabilmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

 • Kanallı klimaların uygulama alanlarından bir diğeri hastanelerdir. Hastanelerde uygulanan kanallı klima sistemleri %100 taze hava alacak şekilde projelendirilerek hijyenik ve sağlıklı bir ortam oluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca ameliyathane, yoğun bakım, acil servis gibi cerrahi müdahale yapılan yerlerde mutlaka özel filtreler (HEPA Filtre) kullanılmalıdır.

Kanallı Klimalarla Birlikte Kullanılan Cihazlar 

 • Ek Rezistans 

Kanallı sistem cihazlarda kullanılan ek rezistanslar fabrika montajlı veya montaj sonrası takılan kanal içi rezistans şeklinde olabilir. Kanal içi rezistanslar çift kademeli (20 kW için 10 kW+10 kW), fabrika montajlı rezistanslar ise tek kademelidir. Çift kademeli rezistans ile çift kademeli termostat kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması mümkündür.

 • Termostat

Kanallı sistem cihazlarla birlikte kullanılan ve faz hızı, ortam sıcaklığı v.b. parametreleri kontrol eden termostatın ayarı enerji tüketimi ile direkt olarak ilgilidir. Konfor için en ideal şartlar soğutma konumunda 25 ºC, ısıtma konumunda 22 ºC 'dir. Soğutma konumunda termostatın her bir derecelik düşüşü işletme masraflarını %3 ila %8 oranında arttırmaktadır.

Termostat üzerindeki faz konumunun "auto" pozisyonunda olması içi ünite fanının sadece sıcaklık değişimlerinde devreye girmesini sağlar. Bu ise enerji sarfiyatının azalması anlamına gelmektedir. Öte yandan fan konumunun "on" konumunda olmasının getirdiği avantajlar da bulunmaktadır. Bu durumda iç ünite fanı sürekli çalışmakta ve ortam havası sürekli filtre edilerek ortama verilmektedir.

 • Düşük Sıcaklık Kitleri 

Düşük sıcaklık kitlerinin kullanılması sayesinde kış aylarında bile soğutma yapmak mümkündür.

Sonuç
Yukarıda kullanılma alanları ve özellikleri hakkında genel ve pratik bilgiler verilen kanallı klima sistemlerinin kullanımıyla birlikte istediğimiz konfor şartlarına daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilmekteyiz. Bu özellikleri nedeniyle gelişmiş ülkelerde geniş bir kullanım alanı bulan kanallı klima sistemleri ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

 


Devamı >>VRV Isıtma Tesisatı

VRV ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ

 

VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi demektir.Bir VRF klima sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutkanın akışını kontrol eder. Bir VRF sistemi bina dışında bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile kullanılan iç ünitelerden oluşur.

Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle varyasyonlandırılarak, havası şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanır.İleri düzey bir kontrol sistemi ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlar.

Daha ileri versiyonlarda, iç üniteler gerek ısıtma gerek soğutmada birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar.Bu son özellik sayesinde aynı anda değişik bölgelerde ısıtma ve soğutmada yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlar. Bu çeşit sistemlerde iç mekanda tesis kurmaya gerek kalmaz ve değişik hava işleme ünitelerinin kombinasyonlarıyla büyük esneklik sağlar. VRF Klima Sistemleri; ofisler, alışveriş merkezleri, lüks apartmanlar, villalar, restorantlar, plazalar, oteller gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulamalarının kullanılmasının gerektiği yerlerde başarıyla kullanılır.

        

 

VRF klima sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği kadar soğutucu akışkan doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanır. VRF Klima sistemleri; alışılmış DX split klima sistemlerinden bir soğutucu hattında isteğe bağlı olarak 8-40 HP kapasite aralığında maksimum 5 dış ve 40 iç ünitenin bağlanabilmesi ve gelişmiş kontrol imkanları açısından temel farklılık gösterir.

VRF Klima Sistemi, daha fazla konforu inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte sunar. Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişmiş uygulama esnekliği ve esneklikten gelen serbestlikle ve modüler yapısıyla çok katlı bir binadan , bir tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı vermektedir.

Günümüzde bilindik ısıtma ve klima sistemlerinin yerini hızla almaya başlayan VRF Klima Sistemi hak ettiği yere Türkiye’de de gelmektedir.

VRF Kullanım Alanları;

 • Birbirinden bağıımsız birden fazla bölgenin iklimlendirme ihtiyacının olduğu ve yük ihtiyacının sürekli değiştiği otel, hastane, ofis, restaurant, mağaza, tiyatro, sinema gibi yapılarda,
 • Cam giydirme cepheli binalar, mimari unsurların ön planda olduğu ya da dış cephesinde deformasyon istenmeyen tarihi yapılarda,
 • Bina içinde soğutucu gaz borularına göre çok büyük yer kaplayan hava kanallarının geçirilmesinin zor olduğu yapılarda,
 • Mekanik tesisata yeterince yer ayrılamayan, soğutucu sistemin açık havaya (çatı, bahçe) konulması gereken yapılarda,
 • Her noktasında konfor istenen villalarda,
 • Ayrı bölümlerindeki kiracı gruplarının kendilerine özel iklimlendirme faturası istediği (harcanan enerji kontrolü) iş merkezleri, plazalarda VRF veya VRV klima sistemleri kullanılabilir

VRF AVANTAJLARI;

 • Bireysel İklimlendirme Sistemi
  VRF sistemi ile birbirinden bağımsız odalar birbirinden bağımsız sıcaklıklarda kontrol edilebilir. ± 0.5°C’lik hassasiyet, oda sıcaklığının konrol altında tutulmasını sağlar. Uygulama inverter ve iç ünite expansion valfi tarafından kontrol edilir. VRF sistemlerinin alışılmış split klima sistemlerinden temel farkı tek bir soğutucu hattına isteğe bağlı olarak 8-40 HP kapasite aralığında maksimum 5 dış ve 40 iç ünitenin bağlanabilmesi ve gelişmiş kontrol imkanlarıdır.
 • Sistemin yıllık çalışma süresinde artış 
  VRF sistemleri yüksek teknoloji ile işbirliği, inverter ve sabit hızlı kompresörlerin mükemmel uyumu ile sistemin yıllık çalışma kapasitesi arttırılmıştır.
 • Daha çok insan için daha iyi konfor kontrolü
  Benzersiz teknolojisi ile VRF Klima Sistemleri, yeni veya eski, küçük binalardan büyük binalara tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Konfor kontrolü ile tüm sistemi iç dış ünite arasındaki kablolar yardımı ile kontrol etmek mümkündür. Bu sayede kablolama işlemi basitleşirken yanlış bağlantı hataları düzeltilmektedir
 • Tüm binanın klima sisteminin kontrolü 
  VRF sistemlerde, 48 iç üniteye kadar iç ünite tek bir merkezden kontrol edilebilir. Merkezi kontrol için gereken opsiyonel kumandalar kolayca montaj edilebilir ve binanın yapısına ve kullanım amaçlarına göre sistem kolayca dizayn edilebilir.
 • Yüksek tasarım esnekliği
  VRF sistemin iç ünite bağlanma oranı, dış ünitenin kapasitesinin %50'sinden %150'sine kadar değişebilir. Böylece tek bir soğutucu sisteme bağlanabilen 48 iç ünite ile yüksek düzeyde çeşitlilik sağlanır. Oteller, işyerleri, konutlar, ve ofisler bu seçim aralığına göre dizayn edilir.
 • Kullanım alanlarında daha yüksek konfor ve tasarruf
  Sistem yüklemesine gereken soğutucu sirkülasyon miktarının daha kusursuzca kontrol edilebilmesini sağlayan inverter ve sabit hızlı kompresörüyle bağlantılı olarak kullanılan doğrusal basamak denetimi uygulaması konfor ve enerji tasarrufu sağlar. Bu aynı zamanda kapasite denetimi kullanımıyla rahat bir konfor olanağı sunar. Inverter kompresör değişken kapasitelerde enerji tasarrufunu, sabit hızlı kompresör maksimum performans sunumunu sağlamaktadır.
 • Yüksek güvenilirlik
  Kompresörün başlatılma ve durdurulma sayısını azaltan denetimin yanı sıra, döngü denetimi sayesinde başlangıçtaki yük paylaşılır ve eşitlenir. Bu döngü, her bir kompresörün dayanıklılığını ve güvelilirliğini arttırır. Inverter teknolojisi sistemdeki tek inverter kompresörle sağlanırken, diğer standard kompresörlerle de tam kapasite yakalanması sağlanır.
 • Az alan işgali
  VRF sistemleri kompakt dizaynları ve yüksek çalışma standartları sayesinde kurulum in daha az yer gerektirir. %33'e varan oranda alan tasarrufu sağlar.
 • Düşük ses seviyesi
  VRF dış ünitelerde, yeni çift kat koruyuculu kasa ve büyük fan sayesinde çalışma gürültüsü azaltılmıştır. Gürültü seviyesi sessiz mod seçildiğinde normal işletim moduna göre 4-5 dB azaltılabilir. Yatak odaları ve sessizlik istenen diğer odalar için kullanışlı olan sessiz iç ünite seçim imkanları bulunmaktadır.
 • Düşük işletme maliyeti
  VRF sistemler ile 150 metreye varan basit borulama imkanı sağlanır ve R410A soğutucunun kullanımı ile hem işletme maliyetleri azaltılır hem de montajda kolaylık elde edilir.
 • Uzun ömür ve yatırımın en kısa sürede geri dönmesi 
  VRF sistemleri kurulduktan sonra sağladığı enerji kazanımları ve uzun ömrü sayesinde işletmeye tasarruf sağlar.

Devamı >>
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr