Arıtma ve Yumușatma Sistemleri > Dozajlama Sistemleri

DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

 

İçme sularının dezenfekte edilmesinin temel amacı, su ile geçen hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaların öldürülmesidir. Gıda endüstrisinde suların dezenfeksiyonunun amacı ise; sadece patojen mikroorganizmaları öldürmek olmayıp, aynı zamanda suyun gıdalar için bir bulaşma kaynağı olmasını önlemek, mikroorganizma yükünü azaltmaktır. Suyun dezenfeksiyonu ile mikroorganizmaların bizzat suyun niteliğini bozması ve böylece üretilen gıdanın koku ve lezzetindeki değişmelerini önlemesini sağlamaktadır.


Güvenli su, zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasalları içermeyen sudur. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ticari amaçla satılan kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli sular, üretim aşamaları kontrol altına alınmış ve Sağlık Bakanlığının denetiminde olan güvenli sulardır. Şehir şebeke suları da Belediyeler ve Sağlık Bakanlığınca rutin olarak kontrol edilmektedir. Şebeke suları uygun dezenfeksiyon yöntemleri ile klor ve klorlu bileşikler kullanılarak dezenfekte edilmekte, su ile bulaşan hastalıkların oluşmasına yol açan mikroorganizmalar varsa bertaraf edilmektedir. 
Dezenfeksiyon işlemi çeşitli yöntemlerle örneğin kimyasal dezenfektanlarla, klorla, UV veya ozonla yapılmaktadır. En çok tercih edilen klorla dezenfeksiyon yöntemidir. Klorla dezenfeksiyonun tercih edilme nedenleri şöyledir;

  • Sonuçların kontrol edilebilmesi,
  • Etkinliğinin başka bir deyişle yükseltgenme özelliğinin yüksek olması,
  • Kimyaca saf olması,
  • Uygulama kolaylığı,
  • Dezenfeksiyon işlemi için gerekli tesisin basit oluşu,
  • Depolama ve nakliyesinin kolaylığı,
  • Ekonomik oluşudur.

Sıvı klor ile dezenfeksiyon sistemi,  dozaj pompası, polietilen klor tankı ve seyreltik sıvı klor (Sodyum Hipoklorit) çözeltisinden oluşur. Klor dozaj pompası seçilirken, klorlanması gereken su miktarı (saatlik debi) ve su klorlaması yapılacak boru hattı üzerindeki basınç değerleri esas alınır. Klor dozajı depoya giden boru hattı üzerine veya direkt olarak depoya yapılmalıdır. Klor ile suyun, kirlilik yüküne bağlı olarak, istenilen temas süresi boyunca depoda beklemesi gerekir. 
Sıvı klor ve diğer tüm kimyasal (antiskalant, asit, kostik) dozaj sistemleri, suyun istenilen değerlere ve özelliğe getirilmesinde kullanılır. Endüstriyel alanda bir çok uygulamada, içme ve proses sularının ön arıtımında, atık su arıtma sistemlerinde uygulanan kolay bir yöntemdir.
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr