Arıtma ve Yumușatma Sistemleri

Su Filtreleme ve Yumuşatma Sistemleri

SU FİLTRELEME ve YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

 

Su yumuşatma cihazları ham suda bulunan kalsiyum ve magnezyumu sudan uzaklaştırır. sonuçta bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan Ca ve Mg iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Na iyonlarını bırakır. Reçinenin doyması dediğimiz; Na iyonlarının tükenmesi durumunda ise  sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır. Su yumuşatma sistemleri aynı zamanda 1 mg/L ‘den fazla demir ve manganezi de yakalar. Fe ve Mn ‘ın 1 mg/L 'den fazla olduğu sularda, yumuşatıcı ünitenin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtım yapılması gerekmektedir.Sert sudan kaynaklanan problemler:
Sert su, daha fazla  endüstride sorunlara yol açar. En büyük sorun ise kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak, ısı kayıplarına neden olmasıdır. Zamanla cihaz, aynı ısıya ulaşabilmek için daha çok enerji harcar ve ömrü kısalır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar. Başka bir sorunda sert suların proseste (ürünlerde) kullanılmasıdır. Sudaki kireç oranı, ürünün kalitesini bozmakta yada istenen kaliteye ulaşmak için daha fazla kimyasal harcanmasına neden olmaktadır. 


Devamı >>Ultraviyole Sterilizasyon Sistemleri

ULTRAVİYOLE STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

 

Ultraviyole cihazı; suyu sterilize etmek için kullanılır. Sudaki bakteri, virüs, mantar ve küf gibi mikro organizmaların öldürülmesinde etkilidir. Ultraviyole ışınları ile sterilizasyon, kimyasal madde gerektirmediği için  yan etkisi olmayan hızlı ve etkili tek dezenfeksiyon yöntemidir. Ultraviyole ışınları, quartz camdan yapılmış muhafaza içinde, içi civa buharı ile doldurulmuş floresan tipinde üretilen özel sistemlerdir. Ultraviole Sterilizasyon Sistemleri Ultraviyole ışınlarını yüksek dozda yayan özel ışın tüpleri kullanarak sudaki bakteri, virüs mantar ve diğer mikro organizmaları öldürerek sterilizasyonu sağlar. Ultraviyole ışınlarının göze ve cilde doğrudan temasını engellemek ve gıda normlarına uygunluğunu sağlamak amacı ile paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ultraviyole cihazı içerisindeki ışın tüplerini sudan izole etmek için ultraviyole ışınlarını en yüksek oranda geçiren özel quartz kılıf kullanılmaktadır. Ultraviyole ışınlarının etki gücünün tam olması için, suyun hassas bir filtrasyon işlemine tabi tutulması, uygulamanın depo sonrası ve son kullanımdan önce olması, uygun debi kapasitesine sahip bir Uv sisteminin seçilmesi gerekmektedir. Ultraviyole sterilizasyon cihazı kapasite tespitinde, steril edilecek suyun azami debisi ve lambanın gücü arasında sıkı bir bağ vardır. Ultraviyole lambalarının sterilizasyon etkisi yaklaşık 8000-9000 saattir. Ultraviyole cihazı; içme suyu arıtma üniteleri, hastaneler, restaurantlar, oteller, siteler, şişeleme ve dolum tesisleri, soğutma kuleleri, laboratuarlar, gıda endüstrisi, balık çiftlikleri gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

 


Devamı >>Dozajlama Sistemleri

DOZAJLAMA SİSTEMLERİ

 

İçme sularının dezenfekte edilmesinin temel amacı, su ile geçen hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaların öldürülmesidir. Gıda endüstrisinde suların dezenfeksiyonunun amacı ise; sadece patojen mikroorganizmaları öldürmek olmayıp, aynı zamanda suyun gıdalar için bir bulaşma kaynağı olmasını önlemek, mikroorganizma yükünü azaltmaktır. Suyun dezenfeksiyonu ile mikroorganizmaların bizzat suyun niteliğini bozması ve böylece üretilen gıdanın koku ve lezzetindeki değişmelerini önlemesini sağlamaktadır.


Güvenli su, zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasalları içermeyen sudur. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ticari amaçla satılan kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli sular, üretim aşamaları kontrol altına alınmış ve Sağlık Bakanlığının denetiminde olan güvenli sulardır. Şehir şebeke suları da Belediyeler ve Sağlık Bakanlığınca rutin olarak kontrol edilmektedir. Şebeke suları uygun dezenfeksiyon yöntemleri ile klor ve klorlu bileşikler kullanılarak dezenfekte edilmekte, su ile bulaşan hastalıkların oluşmasına yol açan mikroorganizmalar varsa bertaraf edilmektedir. 
Dezenfeksiyon işlemi çeşitli yöntemlerle örneğin kimyasal dezenfektanlarla, klorla, UV veya ozonla yapılmaktadır. En çok tercih edilen klorla dezenfeksiyon yöntemidir. Klorla dezenfeksiyonun tercih edilme nedenleri şöyledir;

  • Sonuçların kontrol edilebilmesi,
  • Etkinliğinin başka bir deyişle yükseltgenme özelliğinin yüksek olması,
  • Kimyaca saf olması,
  • Uygulama kolaylığı,
  • Dezenfeksiyon işlemi için gerekli tesisin basit oluşu,
  • Depolama ve nakliyesinin kolaylığı,
  • Ekonomik oluşudur.

Sıvı klor ile dezenfeksiyon sistemi,  dozaj pompası, polietilen klor tankı ve seyreltik sıvı klor (Sodyum Hipoklorit) çözeltisinden oluşur. Klor dozaj pompası seçilirken, klorlanması gereken su miktarı (saatlik debi) ve su klorlaması yapılacak boru hattı üzerindeki basınç değerleri esas alınır. Klor dozajı depoya giden boru hattı üzerine veya direkt olarak depoya yapılmalıdır. Klor ile suyun, kirlilik yüküne bağlı olarak, istenilen temas süresi boyunca depoda beklemesi gerekir. 
Sıvı klor ve diğer tüm kimyasal (antiskalant, asit, kostik) dozaj sistemleri, suyun istenilen değerlere ve özelliğe getirilmesinde kullanılır. Endüstriyel alanda bir çok uygulamada, içme ve proses sularının ön arıtımında, atık su arıtma sistemlerinde uygulanan kolay bir yöntemdir.


Devamı >>
Soğanlık Yeni Mah. Fuat Paşa Sk. No: 12: İST İSTANBUL Plaza K:7 D:15 T:0216 417 30 53 F:0216 549 30 53 M: info@aktermmekanik.com.tr | Tüm Hakları Akterm Mekanik Proje Taahhüt İnşaat ' a Aittir... | Designed by Marka C.A face twit en tr